OMA KOTI?

VAIHTUVA NÄYTTELY – VILLAN VOIMALA


OMA KOTI?

Näyttely 12.7.–29.9.2013 Villan Voimala. Hyvinkää

Tässä on mustavalkokuva lapsista,

Haave mummon mökistä, omasta punaisesta tuvasta ja perunamaasta, on elänyt sitkeästi monien
suomalaisten mielissä jo sukupolvien ajan. Puutarhan ympäröimä omakotitalo vastaa yhä edelleen monien
asumistoiveita.

Kodista muodostui 1800-luvulla yhteiskunta pienoiskoossa. Sen ympärille kasvoi kokonainen kulttuurinen
maailma, jossa kodin sisustuksella, esineiden järjestyksellä ja hyvällä maulla oli oma paikkansa. Koti oli
sekä aineellisessa että henkisessä olomuodossaan sen perustajien menestyksen symboli. Koti on tärkeä
osa perheen historiaa.

Kotiin on aina liittynyt paljon odotuksia, toiveita ja unelmia. Sen sisustusta ja rakentamista on ohjeistettu ja
ohjattu aikojen saatossa monin tavoin. Nykypäivänä sisustuslehdet ja -ohjelmat luovat meille mallia siitä,
miltä kotimme tulisi näyttää. Lehtien luomat mielikuvat kodeista ovat usein kuitenkin kaukana ihmisten
arjesta. Näyttelyssä tutustutaan asumisen ja sisustuksen muotoihin vuosikymmenten kuluessa.

Koti on muutakin kuin sen seinät ja sisustus. Se muodostuu kotona asuvista ihmisistä, perheenjäsenistä,
muistoista ja turvallisuudesta. Sillä on vahva yhteys ihmisen identiteettiin, se on paikka ja mielentila.
Koti on pyhä ja sen yksityisyyden loukkaukset koetaan voimakkaasti. Koti toimii turvallisena pesänä ja
lohduttajana, toiminnan ja itsemääräämisen tyyssijana.

Hyvinkään asuntomessu vuoden innoittamana Hyvinkään kaupunginmuseo luo näkökulmia asumiseen
ja koteihin. Oma koti? -näyttelyssä etsitään vastausta kysymykseen: mitä koti on? Rakentamisen ja
sisustamisen vastapainona näyttelyssä tarkastellaan kotia ja perhettä valittamisen, laitosasumisen ja
huolenpidon näkökulmasta.

Millainen sinun kotisi on?


Kuva "Oma-koti?" -näyttelystä.


 

 

Päivitetty 2.1.2020