Muuttuva Hyvinkään keskusta

VAIHTUVA NÄYTTELY – VILLAN VOIMALA


Muuttuva Hyvinkään keskusta
– 50 vuotta muutoksia

Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely 3.5.–21.5.2010. Villan Voimala. Hyvinkää.

Tässä on ilmakuva Hyvinkäästä.

Muuttuva Hyvinkään keskusta -näyttelyssä esiteltiin kaupungin ydinkeskustassa parhaillaan tapahtuvia
rakennustöitä. Vuonna 2007 samaa aihetta käsitellyt valokuvanäyttely on uudistettu ajantasaiseksi ja
näyttelyn valokuvissa esitellään laajemmin kaupungin keskustaa.

Kun Hyvinkään kauppalasta tuli kaupunki vuoden 1960 alusta, rakennettiin Hyvinkään kaupungin
keskustaan uusia liike- ja kerrostaloja. Jo 1950-luvun lopulta lähtien suunniteltiin kaupungin hallinnollista
keskustaa keskelle Hyvinkäätä, VR:n keskuspuutarhan paikalle. Suunnitelmat uudesta, upeasta liike- ja
hallinnollisesta keskuksesta eivät kokonaan tuolloin toteutuneet.

Kaupungin 50-vuotisjuhlavuonna 2010 ydinkeskustan liikerakentaminen on lähtenyt käyntiin. Muuttuva
Hyvinkään keskusta – 50 vuotta muutoksia -näyttelyssä esiteltiin rakennustyömaana olevan keskustan
tulevia suunnitelmia, mutta myös valokuvia vanhasta Hyvinkäästä, jolloin kaupat ja kodit sijaitsivat
matalissa puutaloissa ja aivan Hyvinkään keskustassa oli vielä peltoja ja perunamaita suuren villatehtaan
rinnalla.

Hyvinkään nykyistä ydinkeskustaa hallitsi lähes rautatien rakentamisesta asti Valtionrautateiden
keskuspuutarha. Keskuspuutarha aloitti toimintansa Hyvinkäällä vuonna 1874 ja se säilyi puutarhasaarekkeena
keskellä kasvavaa Hyvinkäätä vuoteen 1962 asti. Näyttelyn valokuvat kertovat kaupungin
ydinkeskustan rautatien ja villatehtaan välisen laajan alueen rakentamisesta. Ilmavalokuvassa
vuodelta 1960 näkyvät Jussinmäen eteläpuolen pienet mökit, vanhinta Rääkänpäätä, sekä Torikadulta
Tapainlinnaan ulottuvat laajat pellot. Uudesta Rääkänpään omakotialueesta ovat valokuvassa valmiina
1950-luvulla rakennetut omakotitalot.

Näyttelyn suurennetuissa valokuvissa näkyy lisäksi alueita ydinkeskustan ympäriltä. Kaupunkikuvaa
sanotaan ihmisen rakennetuksi muistiksi. Valokuvanäyttelyssä katsoja pystyi pelaamaan omaa
muistipeliään.

Näyttelyn suurennetut valokuvat kertoivat parhaiten rakennetusta kaupunkikuvasta. Näyttelyn yhteydessä
pyörivä lyhytfilmi ”Nouseva Hyvinkää” antoi hienon ajankuvan Hyvinkäästä 50 vuotta sitten. Hyvinkään
kaupunginvaltuusto päätti juhlakokouksessaan, vuonna 1960, yhtenä juhlapäätöksenään teettää tämän
näyttelyssä nähtävän filmin.

Kiitos kaikille kävijöille, joita kävi 17:n aukiolopäivän aikana 1898 henkilöä, joista 290 oli alle 18 vuotiaita!


 

Päivitetty 2.1.2020