H Y V I N K Ä Ä N K A U P U N G I N M U S E O

TEHDASMUSEON ARKISTO

 


Valtakunnallisesti merkittävä aineisto

Tehdasmuseon yhteyteen koottiin Valvillan edeltäjäyritysten asiakirja-aineistoista ns. ”historiallinen arkisto”. Valtakunnallisesti merkittävä aineisto sisälsi suomalaisen villateollisuuden historiaan liittyviä. Tehdasmuseon yhteyteen koottiin Valvillan edeltäjäyritysten asiakirja-aineistoista ns. ”historiallinen asiakirjoja, kirjoja, tekstiilinäytteitä, valokuvia, henkilöstökortistoja, lehtileikekansioita, rakennuspiirustuksia, kankaiden rakenteeseen liittyviä laatukortteja, tilikirjoja ym. 1800-luvun lopulta 1990-luvulle.

Kun Valvilla Oy:n toiminta lopetettiin, arkiston omistusoikeus siirtyi Uudenmaan rakennuspiirille, joka ehdotti aineistojen siirtämistä Elinkeinoelämän keskusarkistoon. Hyvinkään kulttuuritoimen mukaan arkiston siirtäminen olisi ollut kaupungin kulttuuriperinnölle korvaamaton vahinko, minkä johdosta arkisto jäi sijoilleen ja siirtyi myöhemmin osaksi Hyvinkään kaupunginmuseon kokoelmia.

Arkistoa säilytettiin vuoteen 2003 saakka Kiinteistöosakeyhtiö Wanhan Villatehtaan rakennuksen 105 toisessa kerroksessa, nykyisissä kaupungintalon tiloissa. Syyskuussa 2003 rakennuksen korjaustöistä alkunsa saanut tulipalo vaurioitti arkistoa pahasti ja tuhosi kokonaan osan aineistosta. Hyvinkään kaupunki antoi tukensa mittaville konservointi- ja uudelleenjärjestämistöille, jotta arkisto voitaisiin palauttaa takaisin kaupunkilaisten ja tutkijoiden käyttöön.

Tehdasmuseon arkisto käsittää noin reilut neljäkymmentä hyllymetriä aineistoa neljältätoista eri arkistonmuodostajalta. Ossian Donnerin perustama Hyvinge Yllespinneri & Väfveri Ab:n (1891–1903) jälkeen Hyvinkäälle siirrettiin useita tekstiilitehtaiden ja -yritysten aineistoja Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Pohjanlahdelta, Hämeenlinnasta ja Orimattilasta.

Valvillan tehdasmuseon arkiston taannehtiva järjestämistyö valmistui elokuussa 2014, minkä jälkeen aineisto on ollut vapaasti tutkittavissa.

 
                                                                                            

Vuoden 2014 arkistoteko

Arkistojen päivän toimikunta on valinnut Vuoden arkistoteoksi Hyvinkään kaupunginmuseon Valvillan tehdasmuseon arkiston järjestämistyön.

 
                          

                                       

                                                  

                                                   

                                                       

                                                      

                                                         

                               

                             


 

Päivitetty 23.7.2015 Tulosta