H Y V I N K Ä Ä N K A U P U N G I N M U S E O

 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva
 • Historiallinen kuva

MUISTAJA

MUISTAJA


Kokoelmat internetissä

Hyvinkään kaupunginmuseon, Keravan museon, Mäntsälän museotoimen ja Nurmijärven museon yhteiseen Muistaja-museotietokantaan on tallennettu kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmiin kuuluvaa aineistoa, toistaiseksi enimmäkseen valokuvakokoelmia. Neljän keskiuusmaalaisen museon kokoelmat luovat yhdessä monipuolisen näkymän paikkakuntien menneisyyteen ja kehitykseen agraarikulttuurista taajamiksi ja kaupungeiksi.

Se nostaa esiin museoiden keskeisen tehtäväkentän esineellisen, kuvallisen ja historiallisen muistitiedon säilyttäjänä. Museot toimivat muistitietoa säilyttävinä ”pankkeina”, joiden tallenteita asiakkailla on internet-käyttöisten tietokantojen välityksellä entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää.

MUISTAJA -asiakasliittymä löytyy osoitteesta www.muistaja.fi.


Päivitetty 23.7.2015 Tulosta