Perhepäivähoito

Mitä kunnallinen perhepäivähoito on?

Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto. Se tarjoaa lapselle rauhallisen ja kiireettömän kasvualustan pienryhmässä. Pienryhmä mahdollistaa lapsen yksilöllisen hoivan ja huomioimisen. Pysyvä hoitosuhde ja päivittäin läheinen yhteistyö vanhempien kanssa ovat perhepäivähoidon vahvuuksia.

Perhepäivähoitajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia, jotka ovat suorittaneet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muita hoito- ja kasvatusalan kursseja sekä omaavat täydennyskoulutusten ohella pitkän työkokemuksen.

Perhepäivähoito on lasten hoitoa hoitajan yksityiskodissa. Perhepäivähoitajalla voi samanaikaisesti olla hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien ja lisäksi yksi osapäiväinen esikoululainen tai koululainen.

Perhepäivähoitokodin tulee täyttää hoitokodille asetettavat vaatimukset terveydellisiltä olosuhteiltaan sekä tilojen, turvallisuuden ja välineiden suhteen.

Perhepäivähoidossa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Varahoito

Perhepäivähoitajan työ- ja vuosiloman aikana lasten päivähoito järjestetään ennalta sovitussa päiväkodissa.

Perhepäivähoitomuodot

Pääsääntöisesti perhepäivähoito tapahtuu hoitajan yksityiskodissa, mutta vaihtoehtoina voi olla myös kolmiperhepäivähoito, jossa useamman perheen lapsia hoidetaan lasten omissa kodeissa vuoroviikoin tai erityissyistä tapahtuva hoito lapsen kotona.

Kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi hakeminen-esite (pdf)

Hakemus perhepäivähoitajaksi (pdf)


Yksityinen perhepäivähoito

Yksityiset perhepäivähoitajat toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina, mutta toiminnan valvontavastuu kuuluu yksityisen varhaiskasvatuksen valvojalle.

Lisätietoa yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilla


Sopimukset

Varhaiskasvatussopimus perhepäivähoito (docx)

Lapsen Vasu

Valmistautuminen aloituskeskusteluun (pdf)

Valmistautuminen vasu-keskusteluun (pdf)

Varhaiskasvatussuunnitelma - perhepäivähoito (doc)

Päivitetty 19.5.2021