Maksut 31.7.20 saakka

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin sekä Hyvinkään opetuslautakunnan tekemiin päätöksiin.

Maksun määräytyminen 31.7.2020 saakka

Asiakasmaksu määritellään perhekoon ja perheen bruttotulojen sekä sovitun hoitoajan (palveluvalikko) perusteella.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa, avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Maksun määräytymisen perusteena otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Tulotositteet tulee toimittaa asiakassihteerille maksun määritystä varten. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan, mikäli tulotositteita ei toimiteta. Lue lisää tulotositteista ja niiden toimittamisesta täältä

Pienin perittävä maksu ja enimmäismaksu

 • alle 27 € / kk pienempää maksua ei peritä
 • 1. lapsi enintään 289 € / kk (nuorin lapsi)
 • 2. lapsi enintään 145 € / kk (ikäjärjestyksessä seuraava)
 • 3. lapsi ja seuraavat enintään 58 € / kk / lapsi

Lue lisää maksun määräytymisestä: Maksun määräytymisperusteet (pdf)

Laske asiakasmaksun arvio: Asiakasmaksulaskuri

Esimerkkitaulukko asiakasmaksuista (pdf)

Maksuprosentit ja tulorajat 31.7.2020 saakka

Perheen koko Tuloraja €/kk Korkein maksu % Bruttotulo €/kk, josta enimmäismaksu
2 2 102 10,7 4 799
3 2 713 10,7 5 410
4 3 080 10,7 5 777
5 3 447 10,7 6 144
6 3 813 10,7 6 510

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Esimerkki maksun määräytymisestä:

Nelihenkisen perheen yhteenlasketut bruttotulot ovat 4 500 € / kk, joista kaksi lasta on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Laskukaava:

 1. Bruttotulosta 4 500 € vähennetään tuloraja 3 080 € eli
  4500 € - 3080 € = 1420 €
 2. Saatu summa kerrotaan maksuprosentilla 10,7 % eli
  1420 € * 10,7% = 151,94 €
 3. Nuorimman lapsen maksu on 152 € / kk
 4. Seuraavan lapsen maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli 152 * 50% = 76 € / kk.
 5. Kahden lapsen kokoaikaisen hoidon kuukausimaksu on 228 € / kk.

Mikäli hoidon tarve ei ole kokoaikainen, lasketaan maksu palveluvalikon maksuprosentin mukaan. Laskennan perusteena käytetään yllä olevan kokoaikaisen hoidon maksua. Palveluvalikon maksuprosentit katsottavissa täältä.

Päivitetty 28.4.2020