Kesä- ja poikkeusajan asiakasmaksut

Kesäajan asiakasmaksut

Asiakasmaksua peritään toimintavuoden (1.8.19–31.7.20) aikana 11 kuukaudelta. Heinäkuu 2020 on maksuton, jos hoitosuhde on alkanut viimeistään elokuussa 2019 ja jatkunut katkeamatta. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, mikäli:

 • lapsi on hoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina JA
 • etukäteen ilmoitettuja poissaolopäiviä toimintavuoden aikana on enintään 3/4 kuukausimaksun perusteena olevien päivien määrästä (sairauspäiviä ei huomioida)

Päivät / kk

Maksu peritään
12 kk / v

Maksu peritään
11 kk / v

9

lomalla enintään 6 pv/v

lomalla vähintään 7 pv/v

13

lomalla enintään 9 pv/v

lomalla vähintään 10 pv/v

17

lomalla enintään 12 pv/v

lomalla vähintään 13 pv/v

20 -

lomalla enintään 15 pv/v

lomalla vähintään 16 pv/v

 • Jos hoitosuhde on alkanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa syyskuussa 2019 tai sen jälkeen, laskutetaan heinäkuusta normaali kuukausimaksu.
 • Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko laskutettavan kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Jos lapsi on hoidossa yhdenkin päivän kalenterikuukauden aikana, laskutetaan koko kuukauden maksu, mikäli hoitosuhde ei ala tai pääty kyseisenä kuukautena.
 • Jos varaatte lapselle hoitopaikan lomanne ajaksi, ettekä peru sitä 31.5. mennessä, peritään peruuttamatta jätetystä paikasta puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, peritään käyttämättä jätetystä paikasta puolet pienimmästä perittävästä maksusta eli 13,50 euroa.

Kesä-heinäkuun maksuttomuus

Mikäli lapsi on kokonaan poissa ennalta ilmoitetusti varhaiskasvatuksesta 1.6.–31.7.2020 välisen ajan, ei perheiltä peritä asiakasmaksua tältä ajalta. (Opetuslautakunnan päätös 18.11.2014 § 101). Mikäli lapsen hoidon tarve muuttuu ja lapsi tarvitseekin hoitoa kesken sovitun poissaolon, maksuttomuus peruuntuu. Esim. lapsi tarvitsee hoitoa yhdelle viikolle heinäkuussa. Tällöin maksuttomuus peruuntuu ja kesäkuulta laskutetaan koko kuukausimaksu. Lapsen hoitosuhde on voimassa koko ajan eikä oikeutta kotihoidon tukeen ole.

Esiopetuksen toimintavuosi päättyy 29.5.2020

Esiopetuksessa olevilla maksu muuttuu 1.6.2020 alkaen kokopäivähoidon maksuksi. Huomioittehan, että kouluun menevien lasten hoitosuhde varhaiskasvatuksesta päättyy viimeistään 31.7.2020.

Irtisanominen

Huoltajien tulisi irtisanoa hoitopaikka kirjallisesti kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Hoitopaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aloitus elokuussa

Mikäli lapsen varhaiskasvatus jatkuu kunnallisessa, ei hoitosuhde katkea kesän poissaolon takia. Elokuussa laskutetaan normaali kuukausimaksu.

 • Jos lapsi siirtyy varhaiskasvatukseen toiseen päivähoitoyksikköön, siirto tapahtuu 1.8.2020.
 • Mikäli lapsi siirtyy syksyllä pelkkään esiopetukseen, eikä tarvitse sen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee nykyinen hoitopaikka irtisanoa päättymään viimeiseen hoitopäivään. Hoitopaikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut poikkeustilanteen aikana

Valtioneuvoston määrittelemältä poikkeusajalta 18.3.–13.5.2020 ei peritä asiakasmaksua poissaolopäiviltä niiltä perheiltä, jotka pitävät pandemian vuoksi lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta.

 • Koronapandemian ajalta lasten poissaolot varhaiskasvatuksesta ovat maksuttomia 13.5.2020 saakka. Jos lapsi ei tämän jälkeen ajalla 14.-31.5.2020 osallistu varhaiskasvatukseen, tältä ajalta määräytyvästä maksusta laskutetaan puolet.

  Sopimuspäivälasten (9pv/kk, 13pv/kk, 17pv/kk) osalta maksuttomien päivien lukumäärä määritellään laskennallisesti viikoittaisten hoitopäivien lukumäärän mukaan.

 • Kerhojen osalta laskutetaan maaliskuulta puolet kuukausimaksusta, huhtikuulta ei peritä maksua. Jos kerhot ovat kiinni koko toukokuun, ei maksua peritä lainkaan.

Kuinka asiakasmaksualennuksen voi saada

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta poikkeusajalta saadakseen asiakasmaksuun alennuksen. Huoltajat ilmoittavat poissaolosta kirjallisesti päiväkotiryhmään joko sähköpostilla tai tekstiviestillä, tai päiväkodin johtajalle sähköpostitse. Viestissä tulee olla lapsen koko nimi ja ryhmä.

 • Jos huoltaja on jo ilmoittanut lapsensa poissaolot poikkeusaikaan liittyen, sitä ei tarvitse ilmoittaa uudelleen.
 • Päiväkotien työntekijät varmistavat vielä puhelimitse niiden perheiden poissaolot, joita päiväkodilla ei ole tiedossa.

Hoitopaikkatakuun käyttö poikkeustilanteen aikana

Huoltajien on mahdollista hyödyntää varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuuta poikkeustilanteen aikana. Hoitopaikkatakuu tarkoittaa sitä, että huoltajat voivat halutessaan luopua määräaikaisesti lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja lapsi voi sovitun ajan jälkeen palata takaisin tuttuun päiväkotiin, mikäli hoito aloitettaisiin elokuun aikana, seuraavan toimintakauden alkaessa. Opetuslautakunta päätti hoitopaikkatakuun ehdoille seuraavat joustot, jotka ovat voimassa kuluvan toimintavuoden:

 • Hoidosta poissaolon vähimmäisaikaa on lyhennetty 4 kuukaudesta 3 kuukauteen. Tällöin hoitoon palaamisesta elokuussa 2020 tulisi ilmoittaa 30.4.2020 mennessä.
 • Ehdosta, että lapsen hoitosuhde on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ennen hoitopaikkatakuulle jääntiä, luovutaan. Hoitopaikkatakuun lomake ja tarkemmat ehdot Hoitopaikkatakuu-sivulla.
Päivitetty 8.5.2020