Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat luonnollinen osa lasten jokapäiväistä arkea. Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielimaailmasta, tavoista ja ajatuksista. Tiivis yhteistyö tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä oppimista.

Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opetus eli S2-opetus toteutetaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti arjen toimintaan sisältyvissä moninaisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa. Suomen kielen oppimista tuetaan kuvien, piirtämisen, tukiviittomien, eleiden ym. avulla.

Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä eli S2-opettaja kiertää varhaiskasvatuspalveluissa tukemassa ja konsultoimassa henkilöstöä. Hän on myös mukana monikielisten lasten suomen kielen opetuksen suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa sekä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Huoltajilla on aina halutessaan mahdollisuus keskustella S2-opettajan kanssa.

Oman äidinkielen/kotikielten oppiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää. Päävastuu tästä on huoltajilla. Oman äidinkielen/kotikielten hyvä osaaminen tukee myös suomen kielen oppimista.

Oman äidinkielen/kotikielten merkitys:

Lue lapselle:

 • Lue lapselle.fi

  suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, arabia, sorani, somali, espanja

 • Monikielinen kirjasto
 • Tarinoita eri kielillä

  English, French, Arabic, Bengali, Cantonese, German, Italian, Korean, Mandarin, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Somali, Spanish, Tagalog, Turkish, Urdu

 • Ideoita, miten tukea lasten kielellistä kehittymistä ja innostaa lastenkirjallisuuden maailmaan:
  Iki-Taru - Hyppy tarinoihin -kirjanen
  suomi, englanti, venäjä, arabia, sorani ja ruotsi

Hyviä pelejä, ohjelmia ym. suomen kielen tukemiseksi:

Muita linkkejä:

 Kuvassa pelilauta

Lapset tutkivat paperia

Päivitetty 21.10.2021