Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus

Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat luonnollinen osa lasten jokapäiväistä arkea. Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielimaailmasta, tavoista ja ajatuksista. Tiivis yhteistyö tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opetus eli S2 -opetus toteutetaan suunnitelmallisesti arjen toimintaan sisältyvissä moninaisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa. Apuna käytetään kuvia, piirtämistä, tukiviittomia, eleitä ym. keinoja. Lapsen suomen kielen oppimista suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan kaiken aikaa.

Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä eli S2 -opettaja kiertää varhaiskasvatuspalveluissa tukemassa ja konsultoimassa henkilökuntaa. Hän on myös mukana monikielisten lasten suomen kielen oppimisen suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa sekä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Huoltajilla on aina halutessaan mahdollisuus keskustella S2 –opettajan kanssa.

Oman äidinkielen/kotikielten oppiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää, päävastuu tästä on vanhemmilla. Oman äidinkielen/kotikielten osaaminen tukee myös suomen kielen oppimista.

Oman äidinkielen/kotikielten merkitys:

Lue lapselle:

Hyviä pelejä, ohjelmia ym. suomen kielen tukemiseksi:

Muita linkkejä:

 Kuvassa pelilauta

Lapset tutkivat paperia

Päivitetty 12.2.2020 Tulosta