Päiväkodeissa toteutuvia projekteja

Päiväkodeissa toteutuvia projekteja

Uudet lukutaidot -hankkeen aikana yhteisöllinen digiopettaja jalkautuu jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä yhteen päiväkotiryhmään tukemaan kasvattajien työtä. Tarkoituksena on jalkauttaa tieto- ja viestintäteknologian, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen pedagogiikkaa varhaiskasvatuksen arkeen.

Kukin varhaiskasvatusyksikkö on valinnut itselleen painopisteen (medialukutaito, ohjelmointi- tai tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen). Yhteisöllinen digiopettaja ja päiväkotiryhmien kasvattajat suunnittelevat kullekin lapsiryhmälle ryhmän lasten kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden mukaista pedagogista toimintaa. Toiminnan suunnittelussa otetaan myös yksikön valittu painopiste. Suunnitelmat ovat lähes kaikissa yksiköissä muotoutuneet projekteiksi, joilla on selkeä alku ja loppu. Osassa yksiköistä projekteja on jo aloitettu. Projekteja suunnitellaan ja aloitetaan vielä lisää kevään 2022 aikana.

Päiväkotiryhmät dokumentoivat projektien etenemistä omille Muksunetti -sivuilleen.

Projektit

Hankkeen aikana on aloitettu / tullaan aloittamaan muun muassa seuraavia projekteja:

Joulukalenteri QR-koodeilla

 • Joulukalenteriprojektin aikana kasvattajat harjoittelivat QR-koodien tekemistä eri välineillä. Lasten kanssa harjoiteltiin QR-koodien avaamista sekä tabletin kameran että QR-koodilukijan avulla.
 • QR-koodien taakse oli ”piilotettu” muun muassa Vahvuusvariksen Vahvuustarinoita. Tarinoiden avulla harjoiteltiin vahvuuksien tunnistamista.
 • Lasten kanssa myös tehtiin joulukalenterin aikana Wordart -työkalun avulla sanapilviä, joihin kerättiin muun muassa ryhmän lasten vahvuuksia.

Bee-Bot-projektit

 • Bee-Bot on ampiaista muistuttava lattiarobotti, jota käytetään varhaiskasvatuksessa ohjelmointiosaamisen opetuksessa.
 • Bee-Bot -projektien aikana lasten ja kasvattajien kanssa harjoitellaan muun muassa loogista ajattelua, matemaattisia taitoja, oman toiminnan ja valintojen sanoittamista, sekä Bee-Botin ohjelmointia.
 • Lapset rakentavat Bee-Botille myös erilaisia ratoja, joiden läpi Bee-Botia ohjelmoidaan kulkemaan.

Ötökkäprojekti

 • Projektin tavoitteena on harjoitella lasten kanssa tiedon hakemisen ja tutkivan työskentelyn taitoja. Projektissa käytetään tiedon hakemisen ja ötököiden tutkimisen apuna mm. internetiä ja kirjoja.
 • Lasten kanssa valitaan yhdessä ötökät, joihin tutustutaan paremmin.
 • Projektin dokumentoinnissa huomioidaan lasten osallisuus.

Metsärata-projekti

 • Metsärata-projekti toteutetaan yhdessä ryhmän kanssa, joka viettää paljon aikaa metsässä.
 • Metsäradan teemana on ohjelmointiosaaminen. Rata suunnitellaan ja toteutetaan päiväkodin läheiseen metsään. Radalle suunnitellaan erilaisia loogista sekä ohjelmoinnillista ajattelua kehittäviä rasteja, joita lapset suorittavat.
Päivitetty 25.4.2023