Vuosi 2021-2022

Hyvinkään varhaiskasvatuksen Uudet lukutaidot -hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisohjelmassa on laadittu osaamisen- sekä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa kautta maan. Hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä opetussuunnitelmien toteuttamisessa.

Hyvinkään varhaiskasvatuksen Uuden lukutaidot -hankkeessa pilotoidaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen Hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksia. Hankkeen tavoitteena on kehittää sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön että lasten osaamista. Kaikessa hankeen aikana tapahtuvassa toiminnassa huomioidaan yhteisöllisyys sekä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen.

Hankkeessa työskentelee varhaiskasvatuksen yhteisöllinen digiopettaja. Yhteisöllinen digiopettaja kiertää päiväkodeissa ja on henkilöstön pedagogisena tukena hankkeen sisällön mukaisen hyvän pedagogisen toiminnan suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

Osaava digivanhemmuus
Välillä on hyödyllistä pysähtyä pohtimaan omaa vanhemmuuttaan ja kuinka miten paljon digilaitteet vievät aikaa arjesta. Väestöliiton ”Instavauvat ja digitaaperot” -materiaalin sekä Pelastakaa lapset ry:n tuottaman ”Vanhempien mediataitokurssin” kysymysten, tehtävien ja testien avulla on helppo aloittaa!

Instavauvat ja digitaaperot | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Vanhempien mediataitokurssi | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Lapsi ja median käyttö eri kehitysvaiheissa
Lasten elämä on syntymästä lähtien täynnä mediaa ja erilaisia digitaalisia laitteita. Mediaa ovat esimerkiksi, tv, radio, erilaiset Internet-sisällöt, videot, kuvat, kirjat ja musiikki.

Alla olevista linkeistä voit tutustua lapsen median käytön näkökulmasta. Materiaalit ovat Mannerheimin lastensuojeluliiton tuottamia.

0-1 v: Vauva ja median käyttö - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

1–2-vuotias ja median käyttö - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

2–3-vuotias ja median käyttö - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

3–4-vuotias ja median käyttö - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

4–5-vuotias ja median käyttö - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

5–6-vuotias ja median käyttö - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

Teidän vanhempien tärkeänä tehtävänä on olla läsnä oman lapsenne median käytössä ja tietoinen siitä, millaisia mediasisältöjä lapsi kuluttaa. Tärkeää on myös pohtia omaa mediankäyttöä ja millaisena esimerkkinä olet lapselle median käytössä.

Päivitetty 25.4.2023