Uudet lukutaidot

Hyvinkään varhaiskasvatuksen Uudet lukutaidot -hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisohjelmassa on laadittu osaamisen- sekä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa kautta maan. Hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä opetussuunnitelmien toteuttamisessa.

Hyvinkään varhaiskasvatuksen Uuden lukutaidot -hankkeessa pilotoidaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen Hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksia. Hankkeen tavoitteena on kehittää sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön että lasten osaamista. Kaikessa hankeen aikana tapahtuvassa toiminnassa huomioidaan yhteisöllisyys sekä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen.

Hankkeessa työskentelee varhaiskasvatuksen yhteisöllinen digiopettaja. Yhteisöllinen digiopettaja kiertää päiväkodeissa ja on henkilöstön pedagogisena tukena hankkeen sisällön mukaisen hyvän pedagogisen toiminnan suunnittelussa sekä toteuttamisessa. 

Hanke on käynnissä 1.8.2021 – 15.6.2022.

Päivitetty 14.9.2021