Lapsia suojeltava sotauutisoinnilta

Monet lapset törmäävät nyt uutisointiin ja keskusteluihin maailmallaLapsi katsoo televisiota. vallitsevasta konfliktitilanteesta. Lapset eivät kykene analysoimaan ja käsittelemään kuulemaansa tai näkemäänsä samalla tavoin kuin aikuinen. On tärkeää, että lasta suojellaan uutislähetysten väkivaltaiselta sisällöltä. Lasten ei myöskään kannata antaa kuunnella aikuisten välisiä sotaan liittyviä keskusteluja, vaan keskustelut tulee käydä lapsen kuuloetäisyyden ulkopuolella. Mikäli lapsilla kuitenkin herää tarve keskustella tilanteesta, tulee asioista keskustella ikätasoon sopivalla tavalla ja vastata vain lapsen tiedontarpeeseen.

Vallitseva maailman tilanne herättää lapsissa sekä aikuisissa paljon huolta sekä tunteita. Lapsi saattaa käsitellä uutisissa nähtyä tai kuultua leikeissään ja piirustuksissaan. Mieltä järkyttävät tapahtumat voivat siirtyä myös lapsen uniin. Aikuisen tehtävänä on vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta. Lapselle tulee antaa aikaa ja tilaa kertoa tuntemuksistaan. Lapselle on hyvä painottaa, että on paljon aikuisia, jotka pyrkivät ratkaisemaan tilannetta niin, että kaikilla olisi hyvä olla. Lapsen ottaminen viereen tai syliin ja hellä koskettaminen kuten hiuksien silittäminen tuovat lapselle lohtua ja viestittävät lapselle, että hän on turvassa.

Aikuisen ei tule tartuttaa omia pelkojaan lapseen ja myös kaikenlaista vihapuhetta tulee välttää. Vihapuheella tarkoitetaan kaikkia sellaisia ilmaisun muotoja, jotka levittävät, yllyttävät, edistävät tai oikeuttavat suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaisesti varhaiskasvatuksessa jokainen tulee kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisena riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä eikä kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. Varhaiskasvatuksessa vallitsee moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri, jossa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta.

Tämän maailmalla vallitsevan konfliktitilanteen keskellä on tärkeää muistaa, että aikuinen rauhoittaa lapsen mieltä parhaiten omalla esimerkillään ja läsnäolollaan. Aikuisen rauhallinen käyttäytyminen edesauttaa lapsen turvallisuuden tunnetta. Myötätuntoa voi oppia ainoastaan myötätuntoiselta aikuiselta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on julkaissut nettisivuillaan vanhemmille suunnatun materiaalin lasta pelottavan uutisoinnin käsittelystä. Linkki Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuille: www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/

Päivitetty 7.3.2022