Mun Hyvinkääni-oppimisympäristö

”Mun Hyvinkääni”- hanke tuo esille Hyvinkään varhaiskasvatuksen lapsille tarjoamaa laajaa ja monipuolista oppimisympäristöä. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Päiväkodeissa se oppimisympäristö on suunnaton - maasto, kasvit, aidat, portit ja postilaatikot, leikkipaikat, keinut, lätäköt ja ötökät.

Oppimisympäristö laajenee, kun päiväkodista lähdetään retkelle. Retki voi tapahtua vaikka vain aidan taakse tai kauemmaksi. Matkalla retkikohteeseen tehdään havaintoja ympäristöstä. Voidaan tutustua kadun varren taloihin (arkkitehtuuri), löytää numeroita taloista ja postilaatikoista (matematiikka), tutkia kadunnimiä (lukeminen), ihastella ja löytää muotoja ja värejä (taidekasvatus), tarkkailla puita ja luontoa (luontokasvatus), retkeillä museoon tai taidelaitokseen (kulttuurikasvatus) ja mitä kaikkea muuta voikaan yhdessä tutkia ja tarkastella ja käydä kokemuksista arvokasta keskustelua (vuorovaikutus). Ja kaiken lisäksi kävellään, juostaan ja kiivetään (liikunta).

Kyllä, yhdellä retkellä toteutetaan kaikkia varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia oppimisen alueita.

Mun hyvinkääni-logo kaksi mehiläistä

Päivitetty 8.6.2022