Lukemaan

Miten teillä luetaan?

Varhaislukeminen on lapselle korvaamatonta. Varhaislukemisella on suora yhteys parempaan koulumenestymiseen ja koulumyönteisyyteen. Vahvalla varhaislukemisella tuetaan lapsen menestystä tulevassa elämässä. Lapselle lukeminen vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa enemmän kuin vanhempien sosioekonominen asema tai koulutustausta.

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa on käynnissä 1.1.2019-30.6.2020 valtion erityisavustuksella rahoitettu ”Lukemaan”- hanke. Hankkeen tavoitteena on luoda yhdenvertaisia kasvun ja oppimisen edellytyksiä. “Lukemaan”-hanke on kohdennettu kaikille Hyvinkään varhaiskasvatuksessa oleville lapsille kaikissa palvelumuodoissa: päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa ja kohtaamispaikoissa. “Lukemaan” -hanke tekee yhteistyötä Hyvinkään pääkirjaston ja Hakalan kirjaston kanssa tableteille asennetun “Lukulumo”-ohjelman myötä. Täten hankkeen vaikuttavuus kattaa koko kaupungin väestön. 

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön “Lukulumo”-äänikirjapalvelu. Äänikirjapalvelun avulla tuetaan kasvattajia lisäämään lukemisen osuutta päivässä ja mahdollistetaan myös maahanmuuttajataustaisille lapsille pohjoismaiset lastenkirjat luettuina heidän äidinkielellään. “Lukulumo”-äänikirjapalvelulisenssi on voimassa helmikuusta 2019 toukokuuhun 2020.   

  Piirroskuva luku-lumologosta

 

Hankkeeseen on palkattu hankekoordinaattori joka työskentelee 28.1.2019 - 31.5.2020 koulujen toiminta-aikojen puitteissa. Hankekoordinaattori kiertää päiväkodeissa kouluttamassa ja tukemassa kasvattajia päiväkotiryhmiensä lukemiskulttuurin kehittämisessä eri tavoin.

Kuvassa lapsia pelaamassa

Lukemaan-hanke on palkittu  KunTeko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmassa sarjassa "Innostavat teot" esimerkillisestä opetus - ja kasvatusalan kehittämisteosta marraskuussa 2019.

Päivitetty 22.3.2019 Tulosta