Punaojan päiväkodin Aarresaaren Pete

Maaliskuun alussa meidän Punaojan Aarresaaren ryhmään ilmestyi tummansävyinen paketti & lasten avatessa pakettia, paketin sisältä ilmestyi hahmo salaperäisestä metsästä. Hahmo oli mennyt juomaan metsästä löytyneen vihreän juoman, muuttunut näkymättömäksi ja osunut teleporttiin, mikä oli siirtänyt hänet tänne meille! Teleportti oli nyt epäkunnossa ja hahmo pyysi, että saisi jäädä luoksemme asumaan. Lapset olivat sitä mieltä, että hahmo saa jäädä luoksemme ja niinpä tämä hahmo muutti meidän ryhmätilamme yläkertaan.

Teleportista tullut hahmo seisoo lapsiryhmä ikkunalaudalla

Tämä hahmon ilmestyminen aloitti ryhmässämme lapsilähtöisen ja leikillisen
toiminnallisen seikkailun kevään ajaksi.

kuvass yläkertaan muuttaneen vieraan asumus

Yhteisessä seikkailussamme lapsi nähdään aktiivisena toimijana. Seikkailu-projektin tavoitteena on kokonaisvaltaisesti edistää lasten laaja-alaista osaamista, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten tunnetaitoja suunnittelemalla ja toteuttamalla monipuolista juuri meidän lapsiryhmällemme soveltuvaa lapsilähtöistä pedagogista toimintaa. Lisäksi projektin tavoitteena on vahvistaa kasvattajien ja valitun lapsiryhmän yhteisleikkiä varhaiskasvatusympäristössä, sekä syventää kasvattajien tietämystä lapsista ja päästä syvemmin osalliseksi lasten ajatusmaailmaan. Kasvattajien vahva aito läsnäolo, taito kuunnella lapsia ja huomioida heidän aloitteitaan, sekä kyky heittäytyä rohkeasti mukaan lasten toimintaan on merkityksellistä.

kuvassa pete  huoneessaan suuren jalkalampun alla

Toimintakerroilla käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jolloin lapset saavat omakohtaisia myönteisiä oppimiskokemuksia lapselle ominaisella oppimistavalla, leikin kautta. Yhteiseen seikkailuun osallistuminen on vapaaehtoista ja lapsi saa ilmaista ajatuksensa ja tunteensa itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Kasvattajina annamme lapsille positiivista palautetta ja pyrimme luomaan lapsille turvallisen oppimisympäristön, jossa jokainen lapsi kokee olevansa arvokas ja tärkeä juuri sellaisena kuin on. Kasvattajina rohkaisemme ja tuemme lapsia osallisuuteen ja kokemukseen positiivisesta oppimisesta esimerkiksi sanoittamalla ja pohtimalla asioita ääneen, sekä esittämällä avoimia kysymyksiä. Lasten huoltajille kerromme seikkailusta pääosin muksunetin kautta.

Tässä yhteisessä leikillisessä mielikuvitusmatkassa taustalla on tämä salaperäinen hahmo, jonka kanssa lapset kommunikoivat. Kun ns. auktoriteettina toimii tämä salaperäinen hahmo, me kasvattajat toimimme vain hahmon apulaisina, mikä taas mahdollistaa kasvattajien ja lasten toimimisen tasavertaisina. Seikkailussa varhaiskasvattajat toimivat aloitteiden tekijänä ja roolimallin tarjoajina. Kuvitteluleikkiin liittyvän mielikuvituksen avulla lapsella on mahdollisuus käsitellä voimakkaita kokemuksiaan ja tunteitaan lapselle ominaisella tavalla. Hahmon kautta lasten voi olla helpompi käsitellä heille tuttuja, mutta vaikeita asioita, saada uusia näkökulmia, sekä tarkastella ja käsitellä omaa suhdettaan toisiin lapsiin ja ympäröivään maailmaan.

Jokainen lapsi on mm. saanut halutessaan ehdottaa hahmolle nimeä ja ehdotuksista valitsimme arvonnalla hahmon nimeksi ”Pete”. Pete on lähettänyt meille erilaisia viestejä mm. kirjeinä, Post-it-lappuina ja iMovie äänivideona. Tämä mm. tukee ja kehittää lasten medialukutaitoa. Pete on myös pyytänyt apuamme, jotta ei tuntisi itseään niin yksinäiseksi ja surulliseksi. Pohdimme yhdessä lasten kanssa, mikä tekee meidät iloiseksi, jonka jälkeen jokainen lapsi sai itse valita, millä tavalla ilmaisee ilonaihettaan Petelle (esim. piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla). Lasten taideteoksia vietiin ryhmätilamme yläkertaan Peten väliaikaiseen kotiin, ilahduttamaan häntä. Pete on ollut aktiivisesti mukana toiminnoissamme ja hän on ilahtunut siitä, että olemme ottaneet hänet mukaan leikkeihin ja retkille, ettei hänen ole tarvinnut jäädä yksin. Hän on jopa lähettänyt meille punaisia sydämiä ollessaan niin iloinen yhteisistä hetkistä meidän kanssamme.

kuvassa pete ja sydän

Hän on myös hieman rohkaistunut ja uskaltaa jo itsenäisesti liikkua ryhmätilassamme paikasta toiseen; välillä lapset ovat huomanneet hänet ikkunalaudalla, välillä pajassa ja välillä hän on ollut aamulla vielä nukkumassa yläkerrassa. Lapset ovat usein pohtineet mitenhän Pete on oikein paikasta toiseen liikkunut?!?

pete liukumäessä päiväkodin pihalla

Pete on yhdessä videoviestissä pohtinut, mitä jumppasalissa olevat katosta roikkuvat renkaat ovat, mitä tarkoittaa yhdellä jalalla hyppiminen ja mitä tasajalkaa hyppiminen? Näihin Peten pohdintoihin lapset parhaansa mukaan vastasivat jumppahetkellä ollessamme. Olemme myös auttaneet Peteä etsimään hänen kadottamat tärkeät tunteet pelko, viha, ilo ja suru. Käsittelimme Peten kanssa tunteita myös silloin, kun Pete ei päässyt mukaan retkellemme ja hän kertoi asian herättämistä tunteistaan meille viestin välityksellä. Pete kertoi, ettei hän oikein ymmärtänyt, miksi hän ei päässyt mukaan retkelle ja että hänestä ei tuntunut se mukavalle, hän tuli surulliseksi. Pete myös kysyi, miltä meistä tuntuisi, jos meitä ei otettaisi johonkin mukaan? Kävimme aiheesta keskustelua lasten kanssa. Lasten tunnetaitojen tukeminen on erittäin tärkeää, sillä tunnetaidot vaikuttavat positiivisesti mm. lapsen oppimiseen, kehitykseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, itsetunnon kehittymiseen, sekä lapsen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Varhaiskasvatuksen opettaja Marja Siintoharju

Päivitetty 19.4.2021