Ajatuksia "Untuvikot"-kirjasta

Ajatuksia Untuvikot -kirjasta    

                                               Kuvassa Untuvikot-kirjan kansi

Nimi kertoo havainnollisesti kirjan sisällön: Kirja on tarina pienistä, juuri kuoriutuneista hauraista untuvikoista, jotka ottavat haparoivia ensi askeleitaan pesän ulkopuolella ilman emoaan. Pienillä untuvikoilla on edessään yksi elämänsä suurimmista muutoksista, varhaiskasvatuksen aloittaminen. Kirjaa pitelee huomaamattaan erityisen pehmeästi. Kirjoittajat Liisa Ahonen ja Piia Roos ovat vuorovaikutuksen ja osallisuuden asiantuntijoita ja osaavat helppolukuisella tavalla yhdistää ajankohtaisen tutkimustiedon ja käytännön. He heittävät ehdotuksen termin uhmaikä muuttamisesta tahtoiäksi, koska se paremmin kuvaa lapsen kehitysvaihetta.

Kirja kertoo alle 3-vuotiaiden ryhmästä nimeltä Untuvikot. Ryhmä on fiktiivinen, mutta täysin mahdollinen. Kirja etenee kivasti Untuvikkojen päivärytmissä yhden päivän ajan, päiväkotiin saapumisesta kotiin lähtöön saakka. Miten paljon päivän aikana tapahtuukaan, kun sitä tarkastelee pienen taaperon silmin, ja yhtä lailla myös kasvattajien. Päivän toimintojen äärellä syvennytään pedagogiikan kannalta keskeisiin teemoihin kuten vuorovaikutukseen, ohjattuun toimintaan, oppimiseen, leikkiin, siirtymätilanteisiin ja ulkoiluun. Niin ikään nostetaan esiin lasten välisten vuorovaikutusaloitteiden huomaaminen ja niiden tukeminen, ruokailutilanteissakin. Huomio kiinnitetään myös vuorovaikutukseen aikuisten kesken, toisen kasvattajan pulmatilanteisiin saa puuttua (varsinkin epäasialliseen käytökseen). Tämäkin voidaan tehdä rakentavasti ja lämpimästi, kollegaa kunnioitten.

Kirjan punaisena lankana on lämmin vuorovaikutustapa ja lapsen äänen kuuleminen. Pienten lasten kanssa työskentelevien aikuisten ylivoimaisesti tärkein ominaisuus ja työväline on heidän sensitiivisyytensä eli sydämen kompassi, joka ohjaa aikuisen toimintaa. Sensitiivisyyden lisäksi laadukkaan vuorovaikutuksen toteuttaminen edellyttää halua sitoutua vuorovaikutukseen. Kun aikuinen sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen kanssa, hän asettaa kaiken muun sivuun. Laadukkaan pedagogiikan selkein yksittäinen mittari on lapsen olemuksellaan antama palaute: Tyytyväisyyttä uhkuva ja hyvinvoiva lapsi. Hänen silmistään loistaa tekemisen ilo. Toimintaan sitoutunut lapsi on motivoitunut ja oppii.

Pienen lapsen kasvun ja oppimisen alkutaipaleella tehdään paljon asioita, joiden varaan lapsi rakentaa kokemusmaailmaansa elämän varrella. Kirjasta saa käytännönläheisiä rakennustarpeita tälle äärettömän tärkeälle matkalle kaikkein pienimpien kanssa. Hyvä alku antaa untuvikoille ravitsevat eväät kasvamiseen ja vahvat siivet lentämiseen!

Hyvinkään oma Leikin lumoa -hanke on juuri alle kolmivuotiaiden pedagogiikan ytimessä.

Kirjoittanut kveo Pirjo Honkanen

Päivitetty 16.4.2021