Leikin lumoa

Leikin lumoa on Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toteutettava kehittämishanke. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke kohdentuu niihin varhaiskasvatuksen päiväkotiryhmiin, joissa on alle kolme vuotiaita lapsia mukaan lukien avoin kerhotoiminta sekä perhepäivähoito.

Kansallinen arviointikeskus Karvi on tutkinut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöllistä ja menetelmällistä toteutumista antaen kehittämissuosituksen alle kolme vuotiaiden pedagogiikasta sekä taidekasvatuksesta. Leikin lumoa-hankkeen tavoitteena onkin vahvistaa alle kolme vuotiaiden lasten pedagogiikan laatua taidelähtöisten sisältöjen ja menetelmien avulla. Kehittämistyön tuloksena syntyneiden uusien toimintamallien juurruttaminen yhteiseksi pääomaksi on myös yksi Leikin lumoa-hankkeen tavoite.

Hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä joka vierailee lapsiryhmissä kasvattajien rinnalla työskennellen ja kannatellen jo päättyneitä hankkeita; YHES, Kiekuva ja Lukemaan. Hanke päättyy 31.12.2021.

käsinukke eläinystävät retkellä punaisen peiton päällä

Päivitetty 2.10.2020