YHES - Yhdessä esteetön

YHES - Yhdessä esteetön -hankkeen virallinen nimi on Oppimisympäristöjen edistäminen fyysisesti ja vuorovaikutukseltaan esteettömiksi -hanke. Hanke on saanut rahoituksen Opetushallituksen (OPH) Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa -valtionavustuksesta.

YHES - Yhdessä esteetön -hanke

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa päiväkodin oppimisympäristö on lapsille sekä fyysisesti että vuorovaikutukseltaan esteetön. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen, menetelmien mallintaminen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden tuki mahdollistavat yhdessä tekemisen ja yhteisöllisen työtavan. Hyvinkään malli parantaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten oppimisen mahdollisuuksia luomalla oppimisympäristöistä mahdollisimman tasavertaiset ja esteettömät.

Hanketyöntekijät

Hankkeessa työskentelee toimintaterapeutti Riikka Marttinen ja puheterapeutti Taina Olkinuora. Hanke perustuu yhteisöllisen toiminnan periaatteeseen.

Hankepäiväkodit

Hankkeeseen osallistuu kaksi päiväkotia

  • Hangonsillan päiväkoti
  • Martinkaaren päiväkoti

Hankkeessa on kolme tavoitetta:

  • Oppimisympäristöjen muokkaaminen fyysisesti ja vuorovaikutukseltaan esteettömiksi
  • Yhteisöllisen toimintakulttuurin mallikuvauksen luominen
  • Luodaan valtakunnallisesti juurrutettava toimintamalli

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen aluksi kartoitettiin hankepäiväkotien tarpeita ja oppimisympäristöjä havainnoinnin ja kyselyn avulla.

  • Hankkeen aikana tehdään hankintoja päiväkotiin (esim. kalusteita, leikkivälineitä ja laitteita)
  • Koulutetaan henkilökuntaa
  • Toimintaa kehitetään yhteistyössä henkilökunnan ja lasten kanssa

 

Päivitetty 22.3.2019