Hoidon alkaessa

Päiväkodissa aloittaminen

Hoitopaikkapäätöksen jälkeen päiväkodin johtaja ottaa lapsen perheeseen yhteyttä ja sopii ajan tapaamiselle. Tapaamisessa tehdään varhaiskasvatussopimus, joka on perheen ja hoitopaikan kasvatusyhteistyön alku ja pohja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalle. Lisäksi sovitaan tutustumiskäytännöistä: tutustumiskerrat ja -tavat suunnitellaan jokaisen perheen mukaan. Ennen hoidon aloittamista tai heti sen alussa perhe käy päiväkodin kasvattajan (varhaiskasvatuksen opettaja tai lastenhoitaja) kanssa aloituskeskustelun, jonka tarkoituksena on varmistaa lapselle hyvä hoidon aloitus.

Hoidon jatkuttua noin kaksi kuukautta päiväkodin kasvattaja (yleensä varhaiskasvatuksen opettaja) ja perhe tapaavat ja laativat yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman.

Varhaiskasvatussopimus-päiväkoti ja esiopetus (docx)

Perhepäivähoidossa aloittaminen

Hoitopaikkapäätöksen jälkeen perhepäivähoidon esimies eli päiväkodin johtaja ottaa lapsen perheeseen yhteyttä ja sopii ajan tapaamiselle perhepäivähoitajan luona. Tapaamisessa tehdään varhaiskasvatussopimus päiväkodin johtajan kanssa ja käydään aloituskeskustelu.  Lisäksi sovitaan tutustumiskäytännöistä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan perheen, perhepäivähoitajan ja päiväkodin johtajan yhteistyönä, kun päivähoitoa on jatkunut noin kaksi kuukautta.

Varhaiskasvatussopimus-perhepäivähoito (docx)

Kerhossa aloittaminen

Kerhopäätöksen jälkeen päiväkodin johtaja tai kerhon varhaiskasvatuksen opettaja ottaa lapsen perheeseen yhteyttä ja sopii ajan tapaamiselle. Tapaamisessa käydään kerhon aloituskeskustelu ja sovitaan tutustumiskäytännöistä.

Varsinaista lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ei kerhoissa tehdä.

Varhaiskasvatussopimus

Aloituskeskustelu

Nalle tutustuu päiväkotiin

Päivitetty 25.5.2022