Oppilashuolto

Oppilashuoltolain mukainen oppilashuolto järjestetään myös esiopetuksessa. Oppilashuollossa korostuu yhteisöllinen monialainen työ, jossa vaikutetaan jokaisen oppilaan suotuisaan oppimisympäristöön. Yksittäisen lapsen asioissa kootaan erillinen monialainen ryhmä asian käsittelyyn.

Oppilashuolto ja yhteystiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon rekisteriseloste (pdf)

Päivitetty 18.12.2020