Uusien lasten ja lapsiryhmien aloittamisesta syksyllä 2020 sekä varhaiskasvatukseen tutustuminen

Hyvinkään kaikki päiväkodit, perhepäivähoito ja kerhot avautuvat jälleen elokuun aikana. Poikkeusajan päättymisestä huolimatta Hyvinkään varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen linjaa, jolla pyritään ennaltaehkäisemään koronatartuntoja. 

Uuden lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa on tapana järjestää tutustumisaika, joka vaihtelee 1-2 viikon välillä, riippuen lapsen tarpeista. Tutustumisjakson aikana lapsen huoltaja tai muu lapselle tärkeä henkilö saa tutustua yhdessä lapsen kanssa varhaiskasvatuksen tiloihin, lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin. Riittävän pitkä tutustumisjakso luo perustan luottamuksella ja hyvälle yhteistyölle kodin ja varhaiskasvatuksen välillä.

Syyskaudella varhaiskasvatukseen tutustuminen voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Sen lisäksi tutustumisia, kuten esimerkiksi päiväkodin johtajan ja henkilöstön esittely, voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä tai paperisilla tiedotteilla. Lapset voivat käydä myös leikkimässä esim. päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä yhdessä huoltajansa kanssa. 

Huoltajat ja lapset voivat käydä tutustumassa päiväkodin sisätiloihin, kun asiasta on sovittu päiväkodinjohtajan kanssa. Tutustumisissa tulee huomioida väljyys- ja hygieniatekijät. Tutustumisia tehdään porrastetusti, jolloin tutustujamäärä pysyy pienenä. Tärkeää on, että tiloissa voidaan liikkua väljästi eikä tule ruuhkaa. Päiväkotiin, perhepäivähoitoon ja kerhoon voi tutustua vain oireettomana. 

Uusien lasten aloittaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota hygieniaohjeistuksiin sekä siihen, että lapset oppivat toimimaan ryhmässä turvallisesti. Yhteenkuuluvuuden tunne, lasten ja aikuisten keskinäinen tunteminen, välittäminen ja tuen antaminen sekä hyvä ryhmähenki ovat asioita, joihin varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmän alkaessa kiinnitetään erityistä huomiota. 

Hyvää ja turvallista toimintavuotta 

Varhaiskasvatuspalvelut 

 

Päivitetty 4.8.2020