Siirry pääsisältöön

 

Tulorekisteri otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa

Tulorekisteri ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnilla ja kuntayhtymillä on 1.1.2020 alkaen tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) perusteella oikeus käyttää tietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa (1503 /2016) tarkoitetun asiakasmaksun määräämistä varten. Tulorekisteristä on mahdollista tarkistaa tulotietoja, mutta esimerkiksi eläkkeet ja muut etuudet tulevat näkyviin tulorekisteriin vasta 1.1.2021. Tulorekisterin tietoja voivat käyttää vain ne henkilöt, joilla on siihen lain perusteella oikeus ja vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee.

Hyvinkään kaupunki ottaa käyttöön tulorekisterin vaiheittain alkaen 1.1.2020. Tulorekisterin tietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyyn voivat käyttää varhaiskasvatuksen asiakassihteerit, jotka tulevat käyttämään sitä toistaiseksi vain erityisestä syystä tai satunnaisesti tarkistusvälineenä.

Tulorekisterin käyttöönotto ei poista asiakkaan velvollisuutta toimittaa tulotietojaan asiakasmaksun määrittelyä varten. Muuttuneista tiedoista tulee viipymättä toimittaa uudet todistukset.

Perheiden tulotiedot tarkistetaan toimikautta 2020 – 2021 varten maaliskuussa, jolloin tulotiedot tulee toimittaa tarkistuslomakkeen liitteenä maksun määritystä varten. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan, mikäli tulotositteita ei toimiteta.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakassihteereiltä puh. 019 459 4950 ja 019 459 4952 sekä varhaiskasvatus.asiakasmaksut@hyvinkaa.fi

 

Päivitetty 19.12.2019 Tulosta