Laatukysely huoltajille 2021

Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Hyvinkään varhaiskasvatuksen laadunhallinnan suunnitelman mukaan teemme laajat laatukyselyt huoltajille, henkilöstölle ja järjestäjätasolle joka toinen vuosi. Lisätietoa laadunhallinnan suunnitelmasta varhaiskasvatuksen verkkosivuilta

Toivottavasti löydätte jälleen aikaa vastata tähän huoltajien kyselyyn, joka on avoinna 21.2.2021 asti!

Kysely on rakennettu huomioiden Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) varhaiskasvatukselle asettamat laatuindikaattorit. Nämä indikaattorit kuvaavat laadukasta varhaiskasvatusta ja toimivat suuntaviivoina kansallisesti yhtenäiselle arvioinnille.

Osaan kysymyksistä vastataan huoltajien käsityksen perusteella, osaan tarvitaan lapsilta saatu tieto tai huoltajan havainnoinnit lapsestaan. Lisäksi joidenkin kysymysten arvioinnin tulee perustua kirjalliseen tietolähteeseen, eli tieto pitää olla kirjattuna esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai kerhon aloituskeskustelu-lomakkeeseen.

Kokoamme kyselyjen vastaukset sekä koko kaupungin tasolla että yksiköittäin. Mielipiteenne on meille tärkeä, että löydämme toimintamme huippukohdat ja kehittämisen suunnan.

Kiitos vastaamisestanne jo etukäteen!

Linkki huoltajien laatukyselyyn
Kysely on avoinna 21.2.2021 saakka

Päivitetty 1.2.2021