Siirry pääsisältöön

 

Hyvinkäänkylän päiväkodin palveluiden siirtäminen muihin varhaiskasvatusyksiköihin

15.1.2020 vastine Aamupostiin:
Lue tästä: Vastaus mielipidekirjoitukseen Hyvinkäänkylän päiväkodin osalta (pdf)

 

Tiedote 18.11.2019:

Hyvinkäänkylän päiväkodin lasten huoltajilta kyseltiin toiveita palveluiden uudelleen järjestämisestä 1.–13.11.2019 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 27 huoltajaa. Kyselyyn vastanneet pitivät kaikista tärkeimpänä sitä, että uusi päivähoitopaikka olisi mahdollisimman lähellä kotia. Vastauksista kävi ilmi, että valtaosa perheistä uskoo muutoksen olevan lapselle aluksi hankalaa, mutta saman ikäisten kavereiden läsnäolo helpottaa sopeutumista. Avoimissa vastauksissa toivottiin mahdollisuus perhekohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen, jossa mietittäisiin juuri ko. perheelle sopivia vaihtoehtoja. Tarkemmat vastaukset ovat luettavissa sähköisenä: Hyvinkäänkylän kyselyn tulokset. Varhaiskasvatuspalvelut kiittävät kyselyyn vastanneita.

Lue koko tiedote tästä: Hyvinkäänkylän päiväkodin lasten huoltajat (pdf)

 

Tiedote 1.11.2019:

Hyvinkäänkylän alueen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen suunnitelma

Hyvinkään kaupungin 0–6-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt ja sen arvioidaan vähenevän merkittävästi myös tulevina vuosina.  Hyvinkään kaupungille on kuitenkin tärkeää ylläpitää monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita. Kaupungin tämän hetkinen taloudellinen tilanne vaatii kuitenkin varhaiskasvatuksenkin osalta palveluiden järjestämisen arviointia myös kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Hyvinkäänkylän päiväkodin kiinteistö vaatisi perusteellisempaa kunnostusta lähivuosina. Koska samaan aikaan lasten määrä vähenee ja kaupungin taloudellinen tilanne on huolestuttava, varhaiskasvatuspalvelut valmistelee Hyvinkäänkylän päiväkodin palveluiden siirtämistä lähialueen muihin päiväkoteihin kesästä 2020 alkaen.

Huoltajille järjestettiin aiheesta tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.10.2019.

 

Terveisin

Varhaiskasvatuspalvelut

Päivitetty 15.1.2020 Tulosta