Koulutupa

Meidän juttu päättyi 2019

Puolimatkan Koulutupa oli 4-8 -vuotiaiden yhteisopetuksellinen ryhmä. Ryhmässä oli 33 lasta, joista 8 tokaluokkalaista, 6 ekaluokkalaista, 9 esikoululaista ja 7 sitä nuorempaa. Moniammatillisen työtiimin muodostivat luokanopettaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Koululaiset noudattivat yleisopetussuunnitelmaa ja olivat hallinnollisesti opettajansa kanssa Puolimatkan koulun alaisuudessa. Päivähoitolapset ja -henkilöstö toimivat Kruununmaan päiväkodin etäpisteenä.

Joustavuus

Ryhmämme tavoitteena oli kehittää lasten oppimisvalmiuksia ja niihin liittyviä toimintamuotoja ja menetelmiä, sekä rohkaista vertaisoppimiseen integroidussa sekaryhmässä. Erittäin tärkeää oli joustava koulun aloitus. Ryhmämme painotti leikkiä, mielikuvitusta, draamaa, keskustelua, ongelmanratkaisua ja yhteistyötä perheiden kanssa.

Päivitetty 31.7.2020