Kielivalinnat

Kielivalinnat  

Hyvinkään kaupungin kieliohjelman mukaisesti Härkävehmaan koulussa voi aloittaa ensimmäisenä vieraana kielenä (A1-kieli) ruotsin kielen. Tämä tuli kouluumme uutena mahdollisuutena, kun kaupungin kieliohjelmasta päätettiin osana uutta opetussuunnitelmaa.

Hyvinkään kaupungin kieliohjelma

Suomessa kouluissa noudatettavat kieliohjelmat ovat kuntakohtaisia. Alla olevaan kuvaan on piirretty hyvinkääläisen oppilaan "kielipolku"

 Kielipolkukaavio, joka selitetty kuvan alapuolella

Hyvinkäällä A1-kieli, eli ensimmäinen vieras kieli aloitetaan siis 3. luokalla. Valittavissa on koko kirjo kuudesta eri vaihtoehdosta. A2-kielenä tarjotaan vain englannin kieltä niille, jotka ovat aloittaneet jollain muulla vieraalla kielellä, kuin englannilla. A2-kieli alkaa heti neljännellä luokalla.

Kaikille yhteisen ruotsin kielen opinnot alkavat syksystä 2016 alkaen 6. luokalta. (Mikäli on ottanut A1-ruotsin, ei tässä kohdassa tule mitään lisää.)

Seuraava kielivalinta on mahdollinen B2-kieli 8.ja 9. vuosiluokille. Valittavissa ovat ranskan, saksan ja venäjän kielet (sekä espanja 2017 syksystä alkaen). Lukiossa on vielä mahdollista aloittaa B3-kieli. Tarjolla on monipuolinen valikoima.

Kuvaan on myös kirjattu kunkin kielen viikkotuntimääriä kullakin vuosiluokalla peruskoulun uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaan, joka astuu voimaan syksystä 2016 luokilla 1. - 6. Muut peruskoululaiset käyvät koulunsa loppuun vuoden 2004 tuntijaon mukaan.

 

Kielivalinnat vuosiluokilla 1-6

Härkävehmaan koululla on nyt ensimmäistä kertaa tarjolla muukin A1-kielivaihtoehto kuin englanti. Valtakunnallisesti ehdottomasti suosituin A1-kieli on englanti mutta Hyvinkäällä sekin alkaa A2-kielenä jo 4.-luokalta. Kielivalinnan tekee jokainen 2.-luokkalaisen perhe Wilmassa talvella ja tähän saa ohjausta luokanopettajalta. Kaupunki järjestää myös yleisen kielivalintainfon.

Härkävehmaan koululla ei tarjota alakoulussa A-saksaa mutta 7.-9.-luokille se on tarjolla jatkumona esimerkiksi Paavolasta ja Asemalta tuleville A-saksanlukijoille.

 

 Kielivalinnat vuosiluokilla 8. - 9.

B2-kielten valinnat

B2-kieli eli valinnainen vieras kieli valitaan 7. luokan keväällä ja sen opiskelu ajoittuu yhtenä viikoittaisena kaksoistuntina 8. ja 9. luokille.

Härkävehmaan koulussa B-kielenä on valittavissa ranska,  saksa tai venäjä. Vuonna 2013 aloitettiin Härkävehmaan, Pohjoispuiston ja Tapainlinnan koulun kesken yhteistyö B2-kielten opetuksessa. Kouluilla on yhteiset B2-kielten ryhmät, jotka opetetaan Hyvinkään yhteiskoulun lukion tiloissa, (Uudenmaankatu 17) keskellä kaupunkia. Näistä kolmesta koulusta on saatu yhteensä kokoon kaikkien kolmen kielen ryhmät.

 

Päivitetty 10.12.2018