Tulevat 1.luokkalaiset

  

Aikataulu syksyllä 2023 aloittaville 1.-luokkalaisille

Tulevien 1.-luokkalaisten koteihin postitetaan koulutulokasvihko, oppivelvollisuusilmoitus ja Wilma-tunnukset tammikuussa viikolla 1

  • Kouluun ilmoittautuminen on avoinna 13.-31.1.2023
  • Haku englanninkieliselle luokalle on avoinna 25.1.2023 asti
  • Päätökset ensisijaisista koulupaikoista tiedotetaan viikolla 11 pääsääntöisesti Wilman kautta
  • Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan on avoinna Wilmassa 13.1.-30.4.2023
    • Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi hakea myös hakuajan umpeuduttua
  • Toissijainen haku on avoinna ensisijaisten koulupaikkapäätösten tiedoksiannon jälkeen aina 31.3.2023 asti
  • Päätökset toissijaisista koulupaikoista tiedotetaan viikolla 15
  • Päätökset aamu- ja iltapäivätoiminnan paikoista tiedotetaan toukokuun lopussa

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Opas koulutulokkaan kotiin (lukuvuosi 2023-2024)
Tietoa tulevien ekaluokkalaisten huoltajille


Ohjeita Wilma-tunnusten luomiseksi sekä Wilmassa toimimiseksi


Koulukuljetukset

Jos 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka ensisijaisesti osoitettuun kouluun on yli 3 km, 4. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Lisätietoja koulukuljetuksista

Kuljetushakemus lukuvuodeksi 2023-2024


A1-kielen valinta

A1-kielen (ensimmäisen vieraan kielen) opetus alkoi kaikkialla Suomessa 1.1.2020 alkaen jo 1.luokalla. Kieltenopetus 1. ja 2. luokilla ei edellytä luku- tai kirjoitustaitoa. Kieltä opiskellaan pääosin leikin ja laulun kautta, tavoitteena altistaa kielelle ja oppia käyttämään sitä suullisesti.

Hyvinkäällä A1-kieleksi on mahdollisuus valita englanti, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Kielivalikoimat vaihtelevat kouluittain. Koulun kieliryhmän muodostumiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta.

Lisätietoja vieraiden kielten opiskelusta löydätte tästä

Päivitetty 21.1.2021