Toissijainen koulupaikka

Perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Tässä tarkoitettuun ns. toissijaiseen kouluun oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Oppilas voidaan hakemuksesta ottaa oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, mikäli koulussa ja sen opetusryhmissä on tilaa.

Tavoitteena on kuten ensisijaistakin koulupaikkaa määrättäessä muodostaa kouluihin sellaiset luokat ja ryhmät, että opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdollista ja opetuksen järjestämiseen kohdennetut resurssit ovat tehokkaassa käytössä sekä opetusryhmien muodostamisen että tilojen käytön osalta.

Lisäksi 1. luokan toissijaisten oppilaspaikkojen osalta on käytössä seuraavat perusteet: Jos hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, noudatetaan oppilaspaikan myöntämisessä ensisijaisesti oppilashuollollista perustetta. Sen jälkeen koulupaikan myöntämisessä noudatetaan sisaruusperustetta. Jos sisaruusperusteen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, koulupaikan ratkaisee perheen ko. koulussa olevien sisarusten lukumäärä. Loput sisaruuspaikat arvotaan. Jos em. perusteilla ei voida paikkoja jakaa, loput vapaat paikat arvotaan.

Huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen opetuspaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Vieraasta kunnasta toissijaisen koulupaikan saaneiden oppilaiden koulukuljetuksia ei myöskään järjestetä eikä korvata. Päätöksen toissijaisesta koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja. Päätös tehdään määräaikaisena 1.–6. ja 7.–9. luokkien ajaksi.

Toissijaista koulupaikkaa voi hakea tästä

Päivitetty 27.7.2021