Emo-luokat

Emo-luokka on kuntouttava erityisluokka. Luokka on tarkoitettu 1.-4. luokan oppilaille, jotka eivät edes vahvoin tukitoimenpitein selviydy lähikoulussaan ja jotka tarvitsevat monipuolista erityistukea tunne-elämän tai käyttäytymisen häiriön takia. Luokalle pääsyn edellytyksenä on erikoissairaanhoidossa tai perheneuvolassa tehty lastenpsykiatrinen hoitosuunnitelma ja sen mukaisesti käynnistynyt perheen lastenpsykiatrinen hoitokontakti.

Toinen emo-luokka on Hakalantalon koulussa ja toinen Hyvinkäänkylän koulussa. Luokalla työskentelevät erityisluokanopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Luokalla voi olla enintään seitsemän oppilasta.

Päivitetty 15.1.2021