8. Toiminnan kehittäminen ja arviointi

Opetuksen järjestäjä arvioi antamaansa koulutusta sekä osallistuu ulkopuoliseen toimintansa arviointiin, esimerkiksi Opetushallituksen koulutusalakohtaiseen arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset julkistetaan.

Keskeinen toiminnan arvioinnin periaate sekä kunnallisella että valtakunnallisella tasolla on, että arviointi perustuu koulutuspoliittisiin päätöksiin ja saa lainvoimansa opetustoimen säädöksistä. Arviointia toteutetaan itsearviointina ja ulkoisena arviointina. Sisäinen arviointi on opetustoimessa jatkuvaa. Ulkoinen asiakastyytyväisyysarviointi toteutetaan joka kolmas vuosi. Itsearvioinnin välineenä on kaupungin koko toiminnassa sovittu käytettävän laatupalkintokriteeristöä.

Opetuksen laadun varmistamiseksi opetustoimeen on laadittu arviointistrategia, jossa pääpaino on toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Myös työtyytyväisyyden arviointi on osa arviointijärjestelmää, ja sen toteuttamisessa noudatetaan kaupungin henkilöstöhallinnon suunnitelmaa.

Laadunhallinnan ja arvioinnin tarkoituksena on tukea toiminnan jatkuvaa parantamista. Välineinä käytetään toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin käytettäviä tapoja ja menetelmiä kuten toimintasuunnitelmia ja niiden toteutumisen seurantaa. Arviointiin on tärkeää saada mukaan koko henkilöstö. Arvioinnissa saatujen tietojen hyödyntämiseen opetustoimen toiminnan kehittämisessä kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Päivitetty 11.2.2015