1. Lukioiden opetussuunnitelmat Hyvinkäällä

Hyvinkään lukioiden opetussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman perusteisiin ja lukio lakiin ja asetukseen. Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus- ja kasvatustyöstä ja sen pohjalta lukiot laativat lukuvuosittaiset suunnitelmansa opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa lukion opetussuunnitelman ja lukuvuosittaisen suunnitelman pohjalta.

Hyvinkäällä on laadittu kuntakohtainen opetussuunnitelma, joka koskee kunnan kaikkia lukioita. Kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan koulut ovat tehneet omaa toimintaansa koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä. Koulujen laatimat osat yhdessä kuntakohtaisen opetussuunnitelman kanssa muodostavat Hyvinkäällä noudatettavat opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon lukioiden toimintaympäristö, paikalliset arvovalinnat, osaamisvahvuudet ja erityisresurssit. Hyvinkääläinen näkökulma on otettu huomioon niin opetussuunnitelman yleisessä osassa kuin eri oppiaineiden kursseissakin.

Päivitetty 11.2.2015