Hyvinkään Sveitsin lukion opetussuunnitelma

1. Lukioiden opetussuunnitelmat Hyvinkäällä

2. Toiminta-ajatus ja arvopainotukset

3. Opetuksen toteuttaminen

4. Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

5. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt. Opiskelijan oppimisen arviointi

7. Tietostrategia

8. Toiminnan kehittäminen ja arviointi

Päivitetty 22.10.2021