Opetussuunnitelmat

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu Hyvinkäällä käyttöön asteittain lukuvuoden 2016-2017 alusta alkaen. Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen laatiminen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Opetussuunnitelmaa on käsitelty opetuslautakunnassa useaan eri otteeseen. Kuntakohtainen tuntijako ja kieliohjelma on hyväksytty 10.2.2015. Opetussuunnitelman yhteinen osa ja opetussuunnitelman käyttöönotosta päättäminen on käsitelty 10.5.2016. Perusopetuksen opetussuunnitelman oppiainekohtaisten vuosiluokka-asioiden hyväksymisen opetuslautakunta on käsitellyt 7.6.2016.

OPS 2016

Opetussuunnitelmatyö on jatkuvasti kehittyvä prosessi. Liitteissä ovat opetussuunnitelman yleinen osa, oppiaineiden vuosiluokkaiset opetussuunnitelmat sekä englannin ja ruotsinkielisen opetuksen opetussuunnitelmat, jotka on hyväksytty opelassa 19.6.2018 §53.

Perusopetuksen opetussuunnitelman yleinen osa.pdf

Hyvinkään perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1-2.pdf

Hyvinkään perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 3-6.pdf

Hyvinkään perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 7-9.pdf

Curriculum Englanninkieliset luokat.pdf

Englanninkielisten luokkien opetussuunnitelman yleinen osa.pdf

Englanninkielisten luokkien opetussuunnitelman vuosiluokat 1-2.pdf

Englanninkielisten luokkien opetussuunnitelman vuosiluokat 3-6.pdf

Ruotsinkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma.pdf


 

Päivitetty 3.12.2019