Koulukuljetukset

Jos 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka ensisijaisesti osoitettuun kouluun on yli 3 km, 4. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista ilmenevät koulukuljetusoppaasta. 

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaavat

Kuljetussuunnittelija Annika Jänkälä, p. 040 155 6420

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus lukuvuodelle 2022-2023 (sähköinen)

Koulukuljetushakemuslomake (PDF)

Päivitetty 21.1.2020