Koulukuljetukset

Jos 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka ensisijaisesti osoitettuun kouluun on yli 3 km, 4. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista ilmenevät koulukuljetusoppaasta. 

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaavat

kuljetussuunnittelija Arja Hietanen, p. 040 704 0811

suunnittelusihteeri Anita Kallinen, p. 040 155 6420

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus (sähköinen)
Koulukuljetushakemuslomake (PDF)

Päivitetty 21.1.2020