Varhaisiän kuvataidekasvatus

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen maailmaan liittyvät visuaalisen kulttuurin ilmiöt ja lapsen omat kokemukset. Opetuksessa näitä ilmiöitä lähestytään leikinomaisin keinoin käyttäen hyväksi lapsen luontaista intoa, uteliaisuutta ja mielikuvitusta. Lasta rohkaistaan ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Tavoitteena on vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan tutkivien, kokeilevien sekä taiteiden ja tieteiden välisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä, mutta sietämään myös epäonnistumisia sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden.

 

Motorisia taitoja, pitkäjänteisyyttä, työn ääreen hiljentymistä  ja keskittymistä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia materiaaleja, työtapoja ja välineitä. Materiaalien, välineiden ja kuvamaailman moninaisuus luovat pohjaa omalle, persoonalliselle ilmaisulle. Turvallinen, leikkiin ja mielikuvituksen käyttöön kannustava oppimisympäristö mahdollistaa edellä mainitut toimintatavat.

 

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen piiriin voi hakeutua 4-6 –vuotiaana. Keskeisiä sisältöjä varhaisiän kuvataidekasvatuksessa ovat kuvallisen ilmaisun perusasioihin (väri, muoto, tila) ja perusmenetelmiin (piirtäminen, maalaaminen, valo- ja videokuvaus, animaatio), tutustuminen ts. kuvallisen kielen alkeiden opettelu, ympäristön havainnointi (luonto, rakennettu ja esineympäristö) ja havaintojen ja mielikuvien muuntaminen teoksiksi.

                                                                

 

 Valokuva Valokuva       Valokuva

Valokuva

Päivitetty 22.5.2017 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ