KUVANVEISTO


Kuvanveistotyöpajassa tehdään veistoksia käyttäen perinteisiä materiaaleja ja tekniikoita: muovaillaan savea, opetellaan kipsimuotin tekoa sekä kipsivalua. Puuta käytetään muotoiltavana materiaalina; vuoleskelu, veisto sekä materiaalina erilaisten rakenteiden tekemiseen. Työvälineet ovat pääasiassa perinteisiä käsityökaluja; puukot, taltat, sahat ym. Puuntyöstökoneita oppilaat eivät käytä / vrt. koulun tekniset työt. Harjoitustyöt ovat sekä vapaavalintaisia että havaintoon perustuvia so. muovaillaan mallin mukaan. Työpajassa tutustutaan kuvanveiston historiaan sekä nykykuvanveistoon : kirjat, näyttelykäynnit, työhuonevierailut.

Päivitetty 22.5.2017 Tulosta