ATELJEEPAJA

Kuvataidekoulun 16-19-vuotiaat oppilaat toteuttavat oman projektin haluamassaan työpajassa tai -pajoissa. Projektin kesto on yksi lukuvuosi. He kokoavat työskentelystään lopputyön ja portfolion asettaen ne esille yhteiseen näyttelyyn lukuvuoden lopussa. Oppilas tekee töitään itsenäisesti koulun tiloissa ja sen ulkopuolella. Prosessin aikana hän harjoittelee taiteellisen työn suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja näyttelyn kokoamista. Opiskeluun sisältyy myös ohjattuja ryhmätapaamisia. Aineopettajat ja ryhmän ohjaaja tukevat ja opettavat työskentelyn eri vaiheissa. Ateljeepajan töistä kootaan keväällä ryhmän yhteinen näyttely.

Päivitetty 22.5.2017 Tulosta