Siirry pääsisältöön

Luvat ja tiedotteet

OPPILASTYÖT

Oppilaat saavat lukuvuoden aikana syntyneet työnsä kotiin pääsääntöisesti viimeisellä opetuskerralla. Kouluun jääneet työt on vietävä kotiin viimeistään syyslukukauden alkaessa. Sen jälkeen koulu ei vastaa hakematta jääneistä töistä.


KUVIEN KÄYTTÖLUPA

OPPILASTÖIDEN ESITTELY JA KUVIEN KÄYTTÖ TIEDOTUKSESSA

Oppilastyöt ja niiden kuvat näyttelyissä, painetuissa julkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa

Kuvataidekoulu esittelee oppilastöitä omissa näyttelyissään, lainaa niitä muiden järjestämiin näyttelyihin sekä kuvaa oppilastöitä tiedotustarpeisiinsa. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää oppilastöiden kuvien julkaiseminen.

Työskentelyn dokumentointi

Kuvataidekoulun toiminnasta tiedotetaan myös dokumentaarisen aineiston avulla, jota on tallennettu opetus- ja työskentelytilanteissa. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää sellaisen valokuvan tai videon julkaiseminen, jossa oppilas on mukana.  

Oppilaan nimen julkaisu

Oppilastöiden yhteydessä kerrotaan tekijän nimi ellei sitä erikseen kielletä. Nimen julkaisuun opetus- ja työskentelytilanteissa otettujen kuvien yhteydessä kysytään erikseen lupa oppilaan huoltajalta tai 18-vuotiaalta oppilaalta itseltään.

Kuvataidekoulun julkaisema materiaali on tarkoin valittua eikä koulu julkaise sopimatonta tai loukkaavaa materiaalia.

Luvan antaminen tai kieltäminen

Ilmoittautumislomakkeessa oppilaan huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt oppilas antaa luvan tai kieltää yllä määriteltyjen kuvien julkaisu-, käyttö- ja esitysluvat.

 

OPPILASTÖIDEN ARKISTOINTI

Oppilastöitä kerätään tekijän luvalla koulun arkistoon ja mahdollisia lahjoituksia varten. Lupa kysytään aina teoskohtaisesti. Luovuttaessaan työn koulun arkistoon, oppilas antaa samalla luvan työn kuvan julkaisemiseen tiedotustarkoituksessa.

 


OPETUKSEEN LIITTYVÄ OPPILAIDEN KULJETTAMINEN

Kun oppilas on kaupungin järjestämässä koulukuljetuksessa tai kun vanhempi tai muu henkilö kuljettaa moottoriajoneuvolla peruskoululaista, on liikenneva­hingon sattuessa ensisijainen korvauksen maksaja lakisääteinen liikennevakuutus riippumatta kuljettajan syyllisyydestä. Opetuslautakunta on antanut luvan koulun henkilökunnalle kuljettaa oppilaita koulutyöhön liittyvissä tilaisuuksissa. Kun liikutaan linja-autolla, tulee kuljetuksen järjestäjänä olla ammattiliikennöitsijä. Van­hempien kuljetusapua ei tämän hetken tiedon mukaan saa käyttää.


TIEDOTE VAARALLISTEN TYÖKALUJEN, AINEIDEN JA LAITTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Nykyisen työsuojelulainsäädännön vaatimuksesta valtioneuvosto on tarkentanut asetuksella 475/2006 nuorten työtekijöiden suojelua sekä erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemistä koskevaa lakia (laki 998/1993). Asia koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa. Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475). Perusopetuksen oppilaat peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien voivat vain opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. 1-6 vuosiluokilla työskentelyä vaarallisilla koneilla ja laitteilla ei sallita. Lasten ja nuorten kuvataidekoulun toimintaan kuuluu, erityisesti periodiopetuksessa (PO 5-6) ja työpajoissa, opettajan ohjauksessa sellaisten laitteiden ja aineiden käyttöä, joista on tiedotettava kotiin. Kuvataidekoulu on laatinut ko. laitteista ja aineista luettelon, joka on jaettu koteihin.

 

Kuva

 

Informaatiota laitteista ja aineista

GRAFIIKKA

 

Laitteet ja työkalut                                   

- levyleikkuri (opettaja käyttää, oppilas avustaa)

 

Kemikaalit                                   

- rautakloridi (syövytyshappo metalligrafiikassa)

- tärpätti ja Sinol  (liuottimet)

- kolofonihartsi (akvatintapölytys)

- öljypohjaiset painovärit

 

Suojalaitteet ja -varusteet

- vetokaappi, kohdeimut, suojakäsineet

 


KERAMIIKKA

 

Laitteet ja työkalut                                   

- sähködreija (oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa)

- juotoskolvi (oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa)

- savenpolttouuni (oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa)

- lasinsulatusuuni, emaliuuni ja raku-uuni (vain opettaja käyttää)

- lasiveitsi (oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa)

 

Kemikaalit               

- lyijy kolvaustöissä

- metallioksidit lasitteissa (opettaja sekoittaa vetokaapissa,

  oppilaat käyttävät opettajan valvonnassa suojavarusteisiin

  pukeutuneina)

 

 Suojalaitteet ja -varusteet

- vetokaappi, kohdeimut, suojalasit ja -käsineet

- käyttöturvallisuustiedote keramiikkaluokassa


KUVANVEISTO

 

Laitteet ja työkalut

- laastinsekoittaja, pylväsporakone, vannesaha ja sähköhitsauslaite

  (vain opettaja käyttää)

 

Kemikaalit

- liuotinpohjaiset lakat ja maalit, esim. sellakka

 

Suojalaitteet ja -varusteet

- vetokaappi, kohdeimut, kuulo- ja hengityssuojaimet ja suojalasit


PIIRUSTUS JA MAALAUS

 

Kemikaalit

- fiksatiivi (kiinnittää väriaineen paperiin, hiili-, liitu- ja lyijykynätyöt)

- tärpätti

- pensseleiden pesuneste (opettaja käyttää)

 

Suojalaitteet ja -varusteet

- fiksaushuone vetokaappeineen, suojakäsineet


VALOKUVAUS

 

Kemikaalit

- filmien ja paperikuvien kehittämisessä käytettävät liuokset

  (opettaja tekee)

 

Päivitetty 4.3.2019 Tulosta