Info

KUVATAIDEKOULUN TEHTÄVÄ

Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulu järjestää ensisijaisesti hyvinkääläisille lapsille ja nuorille kuvataiteen perusopetusta (Laki 633/1998). Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen hyväksymien visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaan (Opetushallitus/Määräys 39/011/2002).

TOIMINTA-AJATUS

Opetukselle on ominaista tavoitteellinen tasolta toiselle etenevä kuvatai­teen opetus. Pitkäjänteinen opiskelu luo edellytykset elinikäiselle visuaa­listen taiteiden harrastamiselle ja valmiudet hakeutua visuaalisten alojen ammatillisiin tai korkea-asteen jatko-opintoihin. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat voivat visuaalisen taiteen ymmärtämisellään ja taiteen tunte­muksellaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja sitä kautta koko yhteiskun­taan ja sen ilmapiiriin. Tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää yhteistyötä muiden taidekoulujen, kulttuurilaitosten ja -tahojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Kuvataidekoulu järjestää myös muuta taiteita ja taidekas­vatusta edistävää toimintaa, kuten lyhytkursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä täydennyskoulutusta aikuisille ja opetuskokonaisuuksia opiskelijoille.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu sijaitsee Vanhalla Villatehtaalla, vuonna 2005 avatussa Villa Artussa, Lasten ja nuorten kulttuurikeskuksessa. Kuva­taidekoulun upeat, avarat ja valoisat tilat on kunnostettu entiseen miesten kankaiden kutomoon, joka on rakennettu vuonna 1900. Artussa toimii myös Käsityökoulu Helmi sekä Lasten ja nuorten taidekeskus. Kuvataidekoulu on Hyvinkään kaupungin ylläpitämä ja on ollut olemassa jo vuodesta 1974 kerhomuotoisena ja vuodesta 1987 virallisesti kuvataidekouluna. Kuvataidekoulu on Suomen Lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton jäsen. Liitto on perustettu 1982.

 

Päivitetty 22.5.2017 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ