Lisäopetus (10 lk.)

Hakeminen Hyvinkään kymppiluokalle: Hakuaika 10-luokalle on 23.2-23.3.2021. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi

Lisäopetusryhmä on osa Hyvinkään lukion aikuislinjan toimintaa ja se toimii kiinteänä osana Hyvinkään lukion arkipäivää uudessa Kipinä-talossa Hyvinkää keskustassa. (https://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaan-lukio/)

Lisäopetus eli kymppiluokka on peruskoulun opetuksen syventämistä ja täydentämistä. Lisäopetukseen hakevalla opiskelijalla tulee olla yleisopetuksen tavoitteiden mukainen perusopetuksen päättötodistus vuodelta 2020 tai 2021. Opetusta annetaan vähintään 1100 tuntia, johon kuuluu pakollisina oppiaineina äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, ruotsia, fysiikkaa, kemiaa sekä kolmea reaaliainetta opiskelijan valintojen mukaan. Opintosuunnittelu ja elämänhallinta ovat myös pakollisia opintojaksoja. Opiskelija voi lisäksi omien tavoitteidensa mukaan opiskella taito- ja taideaineita lukion ryhmissä.

Varsinaisen opetuksen lisäksi lisäopetukseen sisältyy työelämään tutustumista sekä koulutuskokeilu ja tutustumisjaksoja toisella asteella. Tämä jakso suunnitellaan opiskelijan tavoitteiden mukaisesti sellaiselle alalle, jolle opiskelija voisi lisäopetuksen jälkeen pyrkiä. Lisäopetus järjestetään Hyvinkään yhteiskoulun aikuislinjalla, mutta tapahtuu päiväaikaan. Lisäopetusryhmää ohjaa oma opettaja, jonka lisäksi osaa pakollisista oppiaineista opettavat lukion aineenopettajat. Luokan vastuuopettaja ja rehtori huolehtivat myös jatko-opinto-ohjauksesta ja yhteishausta.

Lisäopetuksen keskeinen tavoite on korottaa peruskoulun päättöarvosanoja, parantaa opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä yhteishaussa haluamaansa opiskelupaikkaan.

Lisäopetus on perusopetuksen lainsäädännön alaista opetusta, joten opiskelija saa käyttöönsä oppikirjat ilmaiseksi ja hyvinkääläiset kuljetusoppilaat ovat oikeutettuja koulukyytiin. Oppilaat myös säilyttävät peruskoulun päättävillä olevan 6 pisteen yhteishakuedun ammatilliseen koulutukseen.

Hyvinkääläisillä on ryhmään etusija, mutta mikäli paikkoja on vapaana, ryhmään voidaan valita myös naapurikuntien oppilaita.

LIsäopetuksen / Kymppiluokan sivut

Lisätietoja:

  • vastuuopettaja: Jukka Lappalainen, p. 040 523 1226, jukka.lappalainen(at)edu.hyvinkaa.fi
  • rehtori: Kirsi Silvennoinen, p. 040 530 1081, kirsi.silvennoinen(at)hyvinkaa.fi
Päivitetty 17.5.2021