Tiedote huoltajille koskien esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestelyjä elokuusta 2023 alkaen

Hyvinkäällä esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen alaisuudessa päiväkotien ja koulujen tiloissa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan yleensä samassa paikassa. Perusopetus järjestää esiopetusta Metsäkaltevatalon, Kytäjän, Nopon ja Ridasjärven kouluilla. Tämän lisäksi kaupunki ostaa esiopetusta myös yksityisiltä varhaiskasvatuksen toimijoilta.

Kytäjällä esiopetusikäisten lasten on ollut mahdollista halutessaan osallistua koulun järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan. Kytäjän malli on todettu toimivaksi ratkaisuksi perusopetuksen järjestämässä esiopetuksessa. Lapsilla on mahdollisuus jatkaa päivää tuttujen aikuisten kanssa ilman, että aikuiset ja tilat vaihtuvat perusopetuksesta täydentävään varhaiskasvatukseen siirryttäessä.

Eskareilla mahdollisuus osallistua pienillä kouluilla ja Metsäkaltevassa koululaisten kanssa yhdessä aamu- ja iltapäivätoimintaan

Perusopetus valmistelee yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa Kytäjän mallin laajentamista Metsäkaltevatalon sekä Nopon ja Ridasjärven kouluille. Samalla valmistellaan Talvisillan esiopetuksen siirtymistä perusopetuksen alaisuuteen.

Valmistelun tavoite on saada Hyvinkäälle toimintamalli, jossa huoltajien on mahdollista hakea esiopetusikäinen lapsi aamu- ja iltapäivätoimintaan em. kouluille. Pienissä yksiköissä toiminta järjestettäisiin yhdessä perusopetuksen 1-2-luokkalaisten kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa suunnitellaan järjestettäväksi esiopetuspäivinä ja mahdollisuuksien mukaan myös loma-aikoina. Aamu- ja iltapäivätoiminta ei kuulu koulukuljetuksen piiriin.

Jos huoltajalla on ilta- tai vuorohoidon tarve, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodissa. Huoltajia tiedotetaan tarkemmin toimintatavan muutoksesta vuodenvaihteessa.

Miksi muutos on tarpeellinen

Muutos mahdollistaa paremmin toimitilojen ja aikuisten pysyvyyden, koska samat koulunkäynninohjaajat, jotka työskentelevät esiopetusryhmissä, jatkaisivat myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmissä. Lisäksi mahdollistetaan myös pienten koulujen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuminen, koska samalla ko. yksiköiden ryhmäkokovaade puretaan.

Tämän lisäksi huomion arvoista on, että varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointi on ollut viime vuosina erittäin haasteellista. Varsinkin osa-aikaisen esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointi on muodostunut hyvin vaikeaksi.

Esiopetuksen loma-ajat

Tavoitteena on, että esiopetuksen loma-aikoina syys-, joulu- ja talvilomalla sekä kesäkuussa koulunkäynnin ohjaajat järjestävät lapsille toimintaa keskitetysti. Suunnitelmat tarkentuvat valmistelun edetessä.

Jos lapsella on varhaiskasvatuksen tarve heinäkuussa, tulee huoltajan tehdä varhaiskasvatushakemus.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Eskareiden mahdollisuuteen osallistua ko. kouluilla koululaisten kanssa yhdessä aamu- ja iltapäivätoimintaan, perusopetus valmistelee esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen yhtenäistämistä vastaamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.

Huoltajien näkemyksiä

Huoltajilla on mahdollista kommentoida valmistelua vastaamalla kyselyyn. Kysely on avoinna 30.9.2022 saakka. (Kysely on sulkeutunut)

Päivitetty 5.10.2022