Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Vuonna 2019 seitsemän vuotta täyttävien lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden alussa 2019.

Pidennetyn oppivelvollisuuden lasten opetukseen ottamisesta, kouluvalmiudesta ja kouluvalmiustutkimuksista saa tarvittaessa lisätietoja oppilashuollon esimieheltä p. 019 459 4928.

Tulevien ensimmäisten luokkien oppilaiden huoltajille postitetaan viikolla 2 seuraavat lomakkeet tai tiedotteet:

 • päätös ensisijaisesta koulupaikasta sekä Wilma-ohjelman oppilastunnus ja salasana
 • oppivelvollisuusilmoitus
 • koulutulokkaan opas

Ilmoittautuminen tapahtuu siten, että huoltajat täyttävät Wilma-ohjelmassa seuraavat lomakkeet ajalla 12. – 31.1.2019:

 • oppivelvollisuusilmoitus
 • englanninkielisen luokan valintakokeeseen ilmoittautumislomakkeen
 • uskonnon opetuksen ja elämänkatsomustiedon valintalomakkeen (ohje lomakkeessa)
 • hakemuksen koulukuljetuksesta (koulumatka yli 3 km)
 • aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemuksen
 • lupa henkilötietojen käsittelyyn
 • vakuutustietojen käsittelylomake
 • A1-kielen valintalomake

Oppilaan valitsemasta A1-kielestä johtuva mahdollinen koulupaikkamuutos tiedotetaan 22. helmikuuta 2019 mennessä.

Kirjeet lähetetään tuleville ensimmäisen vuosiluokan oppilaille, joiden tiedot ovat Hyvinkään kaupungin väestörekisterissä 31.12.2018. Lähiaikoina Hyvinkäälle muuttavien tulee huolehtia lapsensa kouluun ilmoittamisesta sivistystoimen hallintoon viikolla 3.

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada opetusta. Ensisijainen koulu ei välttämättä ole fyysisesti lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kouluun (toissijainen koulu).

Oppilas voidaan hakemuksesta ottaa oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, mikäli koulussa ja sen opetusryhmissä on tilaa. Päätös ei saa lisätä vastaanottavan koulun eikä vähentää lähettävän koulun opetusryhmien määrää. Huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen opetuspaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden osalta hakemus toissijaisesta opetuspaikasta on tehtävä 31.1.2019 mennessä. Täytä sähköinen koulupaikkahakemus: http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/sahkoinen-asiointi/

Päätöksen toissijaisesta opetuspaikasta 1. luokkien osalta tekee perusopetuksen johtaja 15.3.2019 mennessä. Päätös tehdään määräaikaisena 1.-6.- luokkien ajaksi.

Koulut kutsuvat toukokuussa syksyllä koulunsa aloittavat lapset ja heidän vanhempansa/huoltajansa tutustumaan kouluun ja sen toimintaan.

Tiedusteluihin vastaavat koulujen rehtorit ja sivistystoimen hallinnossa koulutoiminnan suunnittelija p. 040 661 3658 ja palveluohjauksen koordinaattori p. 040 828 7236.

Lukuvuoden 2019 - 2020 koulutyö alkaa torstaina 8.8.2019.

Sivistystoimi

Päivitetty 9.1.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
hyvinkaa@hyvinkaa.fi

Kartta Villatehtaan alueesta

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ