Suomen kielen opiskelu

Kirjoitus- ja lukutaidon opetus Hyvinkään Opistossa.

Kurssit ovat tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan latinalaisia aakkosia ennen aikuisten perusopetukseen / kotoutumiskoulutukseen siirtymistä.

Ryhmiä on kaksi; luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset sekä luku- ja kirjoitustaidottomat kotivanhemmat. Kotivanhempien ryhmään on järjestetty lastenhoito. Kurssin alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Ilmoittautuminen

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut Mosaiikki.
Mosaiikki-talo sijaitsee osoitteessa: Martinkatu 9, 05800 Hyvinkää

Esite >> Aikuisten lukukoulutus ja Kotivanhempien lukukoulutus

Työtön työnhakija voi päästä TE-toimiston kautta kotoutumiskoulutukseen. Näitä koulutuksia järjestetään vuonna 2020 Hyria koulutus Oy:ssä, osoitteessa Torikatu 18. Näistä saa lisätietoja TE-toimistosta. Kotoutumiskoulutukseen kuuluu esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin opiskelua sekä työelämän asioita. Koulutuksen tarve määritellään kotoutumissuunnitelmassa.

Työssäkäyvät maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieltä Hyvinkään opiston iltakursseilla. Ammatilliseen koulutukseen hakevat ja suomen kieltä jo osaavat voivat opiskella Hyria koulutus Oy:n Valma-koulutuksessa.

Hyvinkään oppilaitoksia

 

Aikuisten perusopetus AIPE alkuvaihe ja päättövaihe

Hakuaika 6.4. - 8.5. ja 3.-7.8.2020.

Kuka järjestää opetuksen ja missä?

AIPEn järjestää Hyvinkään kaupunki Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinjalla. Opetus tapahtuu päiväopetuksena Hyvinkään yhteiskoulun lukion tiloissa.

AIPEn alku- ja päättövaiheiden lukuvuosi alkaa 24.8. AIPE-opintojen alkuvaihetta edeltävää lukutaitovaiheen opetusta järjestää lukuvuonna 2020-21 Hyvinkään opisto.

Lisätietoja saa lukion rehtori Kirsi Silvennoiselta ja AIPE-vastuuopettaja Nanna Saurilta. Sähköposti: kirsi.silvennoinen@edu.hyvinkaa.fi, nanna.sauri@edu.hyvinkaa.fi

Kenelle AIPE on tarkoitettu?

Tutkintotavoitteinen aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille aikuisille, joilla ei ole peruskoulutasoisia opintoja omasta kotimaastaan tai Suomesta. Se sopii myös sellaisille, joilla on jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta kotimaastaan, mutta kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä jatkamaan opintoja Suomessa.

Peruskouluopiskelun voi aloittaa, kun osaa suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon perusteet.

Miten opiskelijat valitaan?

Voit täyttää hakemuslomakkeen tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/305980CAC83F8C28

TAI

Ilmoittautumislomakkeen voi tuoda täytettynä kotouttamispalvelut Mosaiikkiin osoite Martinkatu 9 tai Yhteiskoulun lukion kansliaan Uudenmaankatu 17.  Hakuaika on 6.4. - 8.5. ja 3.-7.8.2020.

Aikuisten perusopetukseen hakeneet kutsutaan henkilökohtaiseen valintahaastatteluun, joka toteutetaan viikoilla 22 ja 33.

Kenelle AIPE on tarkoitettu?

Tutkintotavoitteinen aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille aikuisille, joilla ei ole peruskoulutasoisia opintoja omasta kotimaastaan tai Suomesta. Se sopii myös sellaisille, joilla on jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta kotimaastaan, mutta kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä jatkamaan opintoja Suomessa.

Peruskouluopiskelun voi aloittaa, kun osaa riittävät suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon perusteet.

Miten opiskelijat valitaan?

Voit täyttää hakemuslomakkeen tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/305980CAC83F8C28

TAI

Ilmoittautumislomakkeen voi tuoda täytettynä kotouttamispalvelut Mosaiikkiin osoite Martinkatu 9 tai Yhteiskoulun lukion kansliaan Uudenmaankatu 17.  Hakuaika on 6.4. - 8.5. ja 3.-7.8.2020.

Aikuisten perusopetukseen valitut hakijat kutsutaan haastatteluun, jotka toteutetaan viikoilla 22 ja 33.


Mitä AIPEssa opiskellaan?

Alkuvaihe

Alkuvaiheessa opiskellaan suomen kielen alkeis- ja keskitason kursseja, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, englantia, matematiikkaa ja muita peruskoulun aineita. Suomen, englannin ja matematiikan opiskelu aloitetaan opiskelijan oman tason mukaisesti. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), ja opiskelijoiden aiemmin saamat opinnot ja taidot nopeuttavat opintoja. Opiskelun aikana on myös opinto-ohjausta, työelämätietoa sekä työelämään tutustumista.

Alkuvaihe kestää noin 1,5 vuotta, mutta sen laajuus riippuu opiskelijan lähtötasosta ja aiemmista opinnoista.

Päättövaihe

Jos alkuvaihe sujuu hyvin, voi siirtyä peruskoulun päättövaiheen opiskelijaksi.
Päättövaiheeseen voi tulla myös suoraan, jos on riittävästi aiempia opintoja ja suomen kielen taito on jo hyvä.

Päättövaihe vahvistaa yleissivistäviä taitoja ja antaa pohjaa esimerkiksi ammattiin opiskeluun. Päättövaihe kestää noin 1,5-2 vuotta ja sen laajuus on 46 kurssia.

Hakijan on otettava TE-toimistosta selvää mahdollisuudesta suorittaa opinnot työttömyysetuudella.

 

Lisäksi suomen kieltä voi opiksella vapaaehtoisten kanssa erilaisissa ryhmissä, >> lisätietoa täältä.

 

Opintoluotsi.fi -sivuilla kerrotaan maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksista Suomessa. Maahanmuuttajat osallistuvat samoihin koulutuksiin kuin suomalaiset, mutta heidän taustansa otetaan yleensä huomioon oppilaitosten opiskelijavalinnoissa ja opetuksen järjestelyissä.

Opiskelijaksi.net -sivuilla esitellään Uudenmaan alueen koulutustarjontaa sekä annetaan apua valintoihin.

Tietoa ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamisesta löydät Opinluotsin sivuilta ja Opetushallituksen -sivuilta.

YKI-testi

Suomen kansalaisuutta hakiessaan ulkomaalaisen täytyy esittää virallinen todistus tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi suorittamalla yleisen kielitutkinnon yleistaitotasolla kolme. Yleisen kielitutkinnon testin vois suorittaa esimerkiksi Hyriassa.

Päivitetty 23.9.2020