Kysymyksiä ja vastauksia Metsäkaltevatalon työmaahan liittyen

Kysymys: Milloin Metsäkaltevatalo valmistuu?

Vastaus: Rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä, rakennus valmistuu 3.7.2020 mennessä-

  

Kysymys: Mikä on vuorokautinen työaika?

Vastaus: Työmaan työaika on klo 07-18 välillä, mutta työmaa-alueella voidaan olla jo klo 06 alkaen. Varsinainen työ tehdään ma-pe 07-15:30. Lisäksi tehdään mahdollisesti satunnaisia, ei meluavia lauantaitöitä.

  

Kysymys: Miten työmaa-alue rajataan?

Vastaus: Työmaa rajataan liitteenä olevan aluesuunnitelman mukaisesti. Työmaan rajaukseen käytetään metalliverkkoaitaa (varsinainen työmaa-alue), sekä muovista työmaa-aitaa rajaamaan muu rakennusalue. Pääsääntöisesti rakentaminen tapahtuu verkkoaidalla rajatun alueen sisällä, mutta myös muualla tontilla tehdään maisemointiin ja kunnallistekniikkaan liittyviä töitä.

  

Kysymys: Miltä työmaa-aita tulee näyttämään?

Vastaus: Aamutuulen päiväkodin ja koulun lapset, eli Metsäkaltevatalon tulevat oppilaat ovat yhdessä piirtämässä kuvia työmaa-aitaa varten. Kuvat valmistuvat toukokuussa.

  

Kysymys: Tuleeko liikennejärjestelyihin muutoksia lähialueella?

Vastaus: Liikenne työmaalle ja työmaalta pois tapahtuu Yli-Jurvankadun kautta, jossa yleinen liikenne on vähäistä. Yli-Jurvankadulta työmaankäyttöön on vuokrattu jalkakäytävän aluetta aluesuunnitelman mukaisesti.  Normaaleihin liikennejärjestelyihin työmaa ei tule vaikuttamaan.

  

Kysymys: Miten kuuluu toimia, jos on jotain palautetta rakennustyömaahan liittyen?

Vastaus: Palautetta voi antaa www.teehavainto.fi –sivuston kautta.

  

Kysymys: Miten varmistetaan, ettei rakennus kastu, miten varmistetaan, että tulee turvallinen ja terveellinen rakennus?

Vastaus: Tämä varmistetaan Kuivaketju10 –mukaisella toteutuksella (http://kuivaketju10.fi).

Päivitetty 3.4.2019