Hyvinkään Veden saneeraussuunnitelma vuosille 2022-2027

Hyvinkään Veden verkoston saneeraussuunnitelma on laadittu vuoden 2021 aikana. Saneeraussuunnitelman suunnittelussa on käytetty pohjatietona vuonna 2020 päättynyttä vuotovesiprojektia, asiakaspalautteita, verkostovuotoja, viemäritukoksia ja vedenlaatuhavaintoja.

Yksi pääsyy saneeraukselle on sekaviemäröinnistä eroon pääseminen, koska tämä kuormittaa jäteveden puhdistamista. Vesihuoltolain puitteissa ei myöskään nykyään saa johtaa hulevesiä jätevesiverkkoon ja saneerauksella pystytään tarjoamaan kiinteistöille liittyminen hulevesiverkkoon.

Suunnitelman mukaan vuosien 2022-2027 aikana saneerataan noin 21 kilometriä vesihuoltoa. Saneeraussuunnitelmaa voi havainnoida karttakuvauksesta, jossa on eri värein ilmaistu kohteiden saneerausvuodet. On hyvä huomioida, että yleensä vesihuoltosaneeraus jakaantuu kahdelle vuodelle. Ensimmäisenä vuotena saneerataan kadun alla sijaitseva vesihuolto ja kadut jäävät sorapintaisiksi. Toisena vuotena viimeistellään saneerausalue asfaltoinnein, kivetyksin ja viheraluein.

Linkki isompaan kuvaan

Hyvinkään Veden saneeraussuunnitelma 2022-2027 1.3.2022 (003).jpg

Päivitetty 2.3.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14