TVT -lukiossa

1. Lukiolaisella edellytetään olevan käytössään opiskeluun soveltuva tietokone. Tietokoneelle tulee asentaa opiskelussa tarvittavat sovellukset:

  • LibreOffice (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, piirtäminen)
  • GIMP (kuvankäsittely)
  • Pinta (kuvankäsittely)
  • InkScape (vektorigrafiikka)
  • Dia (vektorigrafiikka)
  • wxMaxima (symbolinen laskenta)
  • Texas Instruments TI-Nspire CAS 
  • Casio ClassPad Manager 
  • Geogebra (mm. kuvaajat)
  • LoggerPro (kuvaajat)

2. Lukiolainen saa opintojensa ajaksi käyttöönsä Microsoft Office -ohjelmiston, Outlook -sähköpostin ja Office365 ympäristön. Opiskelijoille annetaan tarpeen mukaan laitteiden ja ohjelmistojen käyttökoulutusta. Aineenopettajat opastavat ainekohtaisten ohjelmien käytössä.

3. Kaikki yo-kokeet ovat sähköisiä ja tehdään Abitti -järjestelmällä.

Lisätietoa kokeesta:
DIGABI
Ylioppilastutkintolautakunta

Päivitetty 7.8.2019 Tulosta