Vakuutukset

Vakuutukset

Hyvinkään kaupunginhallitus on päättänyt ottaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen, joka tuli voimaan 1.4.2012 alkaen.

Nämä ohjeet ovat yleisluontoiset. Tarkempia ohjeita saa koululta tai wilman tiedotteista. Vahinkotapaukset käsitellään tapauskohtaisesti. Maksukäytäntöjen erot johtuvat perusopetuslain 34 §:stä.

Vakuutuksen kattavuus

Vakuutus on voimassa lukiolaisilla työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa ja toimintaan liittyvien välittömien matkojen aikana.

Jos vamma on syntynyt vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti (lisenssinalainen urheilu). Hoitokulujen osalta urheilulisenssivakuutuksiin tai muihin vastaaviin sisältyvät hoitokulukorvaukset ovat aina ensisijaiset tähän vakuutukseen nähden.

Vakuutuksen korvaavuus

Vakuutuksesta korvataan 0 euron omavastuulla
- tapaturman hoitokuluja enintään 10 000 euroa,
- tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään 30 000 euroa ja
- tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 3 000 euroa.

Hoitokulut korvataan julkisen tai yksityisen sektorin yleislääkäritasoisessa terveydenhoitopalvelussa. Yleislääkäri voi lähettää potilaan erikoislääkäriin (esim. sairaalaan). Hammasvammojen hoitoon hakeudutaan hammaslääkärille.

Lukioiden oppilaiden osalta ylimääräiset koulumatkojen kuljetuskustannukset voidaan korvata lääkärintodistuksen perusteella. Kuljetusjärjestelyt hoitaa sivistystoimen hallinto, jonne yhteyden saa sähköpostitse koulukuljetukset@hyvinkaa.fi ja puhelimitse 019 459 2069.

Hoitokuluiksi katsotaan myös lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset.

Hoitoon hakeutuminen

- päivystykseen ei ole ajanvarausta
- tarpeen mukainen kuljetus: ambulanssi vie aina sairaalaan, taksi Mehiläiseen (tai sairaalaan)
- henkilökunta ilmoittaa huoltajalle hoitopaikan
- huoltaja voi viedä lapsensa myös muualle yleislääkäritasoiseen hoitoon ja maksaa laskun

Hoitokulujen maksaminen / korvaaminen

Lukiolaisen osalta tapaturmaan liittyvät hoitokulut maksaa huoltaja ja hakee korvauksen vakuutusyhtiöltä tositteita ja koululta saatavaa vahinkoilmoituksen kopiota vastaan.

Koulumatkojen ylimääräisten kuljetuskustannusten osalta kaupunki hakee korvauksen vakuutusyhtiöltä.                

Päivitetty 4.8.2015 Tulosta