Opiskeluhuolto

Terveydenhoitaja Erityisopettaja Kuraattori  Psykologi 

 

Lukioiden opiskeluhuoltosuunnitelma 2018-19

Lukion opiskeluhuolto (Linkissä "dia-sarja" pdf-muodossa, selaa...)

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Koulussa opiskelijahuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskelijahuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, joka kattaa opiskeluterveydenhuollon palvelut, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon.

Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen oppimisen tuki -ryhmä, jota johtaa rehtori.                                                                                                                                                                            

 

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitajan vastaanotto

Terveydenhoitaja Kirsi Hiltunen, p. 040-723 8704, kirsi.hiltunen@keusote.fi

Terveydenhoitaja on tavattavissa koulupäivinä ma – to. Vastaanotto toimii ilman ajanvarausta ma, ke ja to klo 10.30 - 12, muina aikoina ajanvarauksella. Yhteyttä voi ottaa käymällä vastaanotolla, puhelimella tai Wilman välityksellä. Perjantaisin th Merja Mertanen Laureassa klo 11–12.

Terveydenhoitaja tekee lakisääteisiä terveystarkastuksia. Terveydenhoitajan luona voi käydä lisäksi kaikissa muissakin terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa, esim. päänsärky, flunssan oireet, väsymys, tapaturmat, iho-ongelmat, rokotukset, raskauden ehkäisy, päihteet, mielenterveys, pienet toimenpiteet. Vastaanotolle voit tulla juttelemaan mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. Terveydenhoitaja toimii yhtenä jäsenenä koulun opiskeluhuoltoryhmässä.

Terveystarkastukset:

Terveystarkastuksiin kutsutaan kaikki 1.luokan opiskelijat sekä kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksiin toisen vuosikurssin hyvinkääläiset pojat. Terveystarkastuksissa käydään läpi opiskelijan täyttämä terveyskysely, punnitaan, mitataan pituus ja verenpaine, tutkitaan näkö ja kuulo sekä keskustellaan terveyteen, opiskeluun ja armeijaan liittyvistä asioista.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärinä toimii terveyskeskuslääkäri Teija Nyandoto. Ajanvaraus lääkärille toimii terveydenhoitajan kautta.

ERITYISOPETTAJA

Erityisopettaja Soile Anttila, p. 040 832 1809

Erityisopettaja
- auttaa lukemisen, kirjoittamisen ja vieraiden kielten tai ruotsin vaikeuksien kanssa
- antaa muihin vaikeuksiin liittyvää yksilöllistä opastusta ja ohjausta
- auttaa opiskelutekniikoiden harjoittelemisessa
- neuvoo työskentelytaidoissa ja auttaa oman opiskelutyylin löytymisessä
- tukee ylioppilaskirjoitusten alla valmistautumisessa
Vähintään kerran vuodessa toteutan lukiseulan perusopetuksessa lukilausunnon saaneille ja niille, joilla on epäilys lukivaikeudesta. Seulan perusteella osa osallistuneista valikoituu lukitestiin ylioppilaslautakunnalle tehtävää lausuntoa varten.
Olen 20.3. asti lukioilla pääasiassa keskivikkoisin tai perjantaisin, mutta tapaamisaika minun kanssani saattaa löytyä myös jonakin toisena aamuna tai iltapäivänä. Toistaiseksi minut tavoittaa parhaiten Wilman kautta. HYKissä työskentelen luokassa 109. Laita siis viestiä, jos koet tarvitsevasi tukea.

OPISKELIJAKURAATTORI

Kuraattori Jasmina McLeod Smith, p. 0400 361 083.

Opiskelijakuraattori on tavattavissa maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin kansliakäytävällä sijaitsevassa työhuoneessa, muina päivinä sovitusti.

Kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoiden opintoja sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kuraattori toimii yhteistyössä opiskelijan, kodin, oppilaitosyhteisön ja oppimisen tuki -ryhmän sekä tarvittaessa muiden opiskelijan elämään kuuluvien tahojen kanssa. Kuraattorin tehtävänä on järjestää opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Kuraattorin kanssa opiskelija voi keskustella luottamuksellisesti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Esimerkiksi lukio-opiskeluun liittyvät vaikeudet, jaksaminen, ihmissuhteet, yksinäisyys, erilaiset kriisit ja muut asiat, jotka painavat mieltä, ovat sellaisia asioita, joista on hyvä keskustella jonkun aikuisen kanssa.  Asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, kuraattori on koulussa opiskelijaa varten.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, puhelimella 0400 361 083 tai käymällä paikan päällä.

 

OPISKELIJAPSYKOLOGI

Minna Ojala, p. 040 847 2126, minna.ojala@edu.hyvinkaa.fi

Psykologi auttaa opiskelijoita mm. elämän kriisitilanteissa, oppimisvaikeuksissa, mielenterveysasioissa esim.  masennuksessa, ahdistuksessa tai ihmissuhdeongelmissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa hän ohjaa opiskelijan myös koulun ulkopuolisiin palveluihin. Psykologiin voi olla yhteydessä Wilma-viestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Hän toimii Hyvinkään lukioiden yhteisenä psykologina. Koulullamme psykologi on tavattavissa pääsääntöisesti torstaisin, mutta sovitusti myös ti-pe. Työhuone sijaitsee 1-kerroksen ns. kielikäytävällä (lk. 109 vieressä).

 

Päivitetty 14.4.2020 Tulosta