Opiskelu lukiossa

LUOKATTOMAN LUKION YLEISKÄSITTEITÄ

Lukujärjestys            

Lukuvuodessa on viisi noin 8 viikon jaksoa. Jokaisessa jaksossa opiskelijalla on erilainen lukujärjestys, joka muodostuu opiskelijan tekemien kurssivalintojen perusteella. Rehtori tekee alustavat lukujärjestykset opiskelijoille valmiiksi ennen lukuvuoden alkua.

Kurssitarjotin                   

Lukuvuoden kaikki opiskeltavat kurssit on pyritty sijoittamaan eri jaksoihin määrätyille kiertotuntinumeroille. Hyvinkään yhteiskoulun lukion kurssitarjotin on nähtävissä Wilmasta tai tämän oppaan lopusta (kts. liitteet) Kurssitarjottimesta näkee jokaisen viiden jakson kurssitarjonnan.

Kurssi                        

Kunkin oppiaineen koko lukion oppimäärät on jaettu kursseihin. Kullakin oppiaineella saattaa olla useita oppimääriä ja kurssit on jaettu pakollisiin, syventäviin sekä soveltaviin. Yksi kurssi on n. 23 oppitunnin (75 min) kokonaisuus ja yleensä kurssi opiskellaan yhden jakson aikana.

Koeviikko                  

Noin kuuden viikon opiskelun jälkeen jakso päättyy koeviikkoon. Kokeet alkavat pääsääntöisesti klo 8.30 ja päättyvät klo 12.30.  Koeviikolla ei ole varsinaista opetusta. Ryhmä ja opettaja voivat sopia kokeeseen valmistavan pohjatunnin pitämisestä koeviikolla.

Koeviikolla oppilas ei voi olla pois koepäivästä ilman lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta.

Kännykän esillä pitäminen koetilanteessa katsotaan vilpin yritykseksi. Vilpin yritykseksi katsotaan myös, jos kokeessa käytettävässä taulukkokirjassa on omia merkintöjä tai ylimääräisiä lappuja. Vilpin yrityksestä seuraa kurssin mitätöiminen

Kunkin koeviikon jälkeen kurssikokeet palautetaan erikseen ilmoitettavana päivänä.

Uusintakuulustelu     

Opiskelija voi yrittää korottaa hylättyä arvosanaa uusintakuulustelussa. Opiskelijan on ilmoittauduttava uusintakuulusteluun wilman kautta kurssin opettajalle viikkoa ennen koetta, myöhempiä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Jos opiskelija ei ilmoittautumisesta huolimatta saavu kokeeseen, katsotaan se yrityskerraksi josta seuraa H-merkintä eli kurssi on käytävä uudestaan.  Peruuttaminen on tehtävä kahta päivää ennen koetta kurssin opettajalle.

Uusintakuulustelut:

torstai 16.8.2018 klo 16.00 - 20.00 lk 208 - 209

perjantai 7.9.2018 klo 15.00 - 19.00 lk 208 - 209

perjantai 2.11.2018 klo 15.00 - 19.00 lk 208 – 209

torstai 10.1.2019 klo 15.00 - 19.00 lk 208 - 209

perjantai 1.3.2019 klo 15.00 - 19.00 lk 208 - 209

perjantai 3.5.2019 klo 15.00 - 19.00 lk 208 - 209

Poissaolot – poissaolosääntö

 Kaikki poissaolot tulee selvittää ja korvata. Poissaolot selvitetään sähköisesti Wilma ohjelmalla. Ohjelmaan tulee kirjoittaa poissaolon syy esim. sairaana. Pelkkä punaisen muuttaminen vihreäksi ei ole poissaolon selvittämistä. Poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa. Opettajat merkitsevät poissaolot vähintään kerran viikossa, yleensä jo samana päivänä. Hyväksyttyjä poissaolon syitä ovat esim. sairaus, etukäteen anottu ja myönnetty loma, ei esim. työssäkäynti, autokoulun ajotunti. Lisää ohjeita poissaolojen selvittämisestä löydät oppaan lopusta Wilma-liitteestä. 

Lomat ja muut ennalta tiedettävät poissaolot tulee anoa etukäteen joko ryhmänohjaajalta (1 – 5 päivää) tai rehtorilta (yli 5 päivää kestävät poissaolot). Lisäksi tällaisista poissaoloista on hyvä kertoa myös jakson kurssien opettajille ja pyytää mahdollisia korvaavia tehtäviä. Päätös anotusta lomasta tulee Wilman tuntimerkinnät kohtaan ko. päivien kohdalle.

Sairaspoissaolon kestäessä yli kolme (3) päivää, tulee toimittaa joko lääkärin tai terveydenhoitajan todistus sairaudesta koululle.

- Mikäli opiskelija on poissa selvittämättä yli kaksi (2) kertaa, katsotaan hänen luopuneen oikeudestaan suorittaa kurssia.

- Opiskelijan oikeus suorittaa kurssi loppuun katsotaan menetetyksi myös pitkään jatkuneiden sairasteluiden kohdalla. Suurien poissaolomäärien vuoksi opettajan voi olla vaikeaa suorittaa kurssin arviointia oikeudenmukaisesti.

- Opettaja voi lähettää opiskelijalle/huoltajille Wilma-viestin kurssin keskeytymisestä.

- Koeviikolla sairaspoissaoloista tulee aina toimittaa joko terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Päivitetty 4.8.2015 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ