Opintotuki

Opintotuki

Lukiossa opintotukea voi saada lukion oppimäärän suorittamiseen. Opintotukea myönnetään päätoimisten opintojen ajaksi. Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia (25 tuntia/viikko). Lisäksi edellytetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Kurssiin osallistumisella tarkoitetaan opetuksessa mukanaoloa. Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Tuki myönnetään kolmeksi opiskeluvuodeksi ja lisähakemuksesta neljänneksi, jos päätoimiset lukio-opinnot jatkuvat.

Aikuislukio-opintoihin saa tukea vain jos ne suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. 

Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan. Opiskelija on oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täyttää 17 vuotta.

Hae tukea verkossa Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella, jota saa oppilaitoksesta ja Kelan verkkosivuilta. Toimita paperihakemus liitteineen oppilaitokseen tai Kelaan.

Huomaa seuraavat aina ajantasalla olevat Kelan sivut:

Opintotuki

Opintotuki-info 2018-19

Opiskelijan ja asevelvollisen tuet - lyhyesti ja selkeästi

Päivitetty 4.8.2015 Tulosta